Uitnodiging informatiebijeenkomst Kwaliteitszorgsysteem

29 september Online Informatiebijeenkomst
Door vertegenwoordigers van de BSNC in de stuurgroep en verschillende werkgroepen, wordt er samen met collega’s van NOC*NSF en de VSG hard gewerkt aan een verbeterde werkwijze en registratie van het kwaliteitszorgsysteem. Dit systeem borgt de kwaliteit (door normering en certificering) van onze sportgebouwen, velden of banen.

Dit project is onderdeel van de verduurzaming van onze sportinfrastructuur. (Eén van de doelen uit het Sportakkoord). De stuurgroep die zich hiermee bezighoudt gaat een programmaraad oprichten. Dit wordt een Raad waarin alle betrokkenen van verduurzaming van de sportaccommodatie zijn vertegenwoordigd: landelijke organisaties zoals de BSNC, en ook leveranciers, aannemers en kennisinstellingen.

Neem op 29 september deel aan de informatiebijeenkomst. Geef je op!

Samenhangend stelsel van voorschriften en procedures
In opdracht van de stuurgroep kwaliteitszorgsysteem sportaccommodaties, een samenwerking tussen NOC*NSF, VSG en BSNC, wordt een programmaraad ingericht. De instelling van de programmaraad vloeit voort uit de meerjaren opdracht vanuit de Routekaart Verduurzaming Sport om op het gebied van verduurzaming sportaccommodaties een nieuw kwaliteitszorgsysteem uit te werken. De programmaraad heeft tot doel om te komen tot, en het beheren van, een samenhangend stelsel van voorschriften en procedures op het gebied van sportinfrastructuur welke leiden tot certificering van sportaccommodaties. De programmaraad komt in de plaats van de huidige werkgroepenstructuur kwaliteitszorgsysteem.

Brede en evenwichtige samenstelling van de Raad
NOC*NSF, VSG en BSNC streven naar een evenwichtige samenstelling van de programmaraad. Dit betekent dat zij zich inspannen om vertegenwoordiging te bewerkstelligen van in ieder geval NOC*NSF, VSG, BSNC, POS, leveranciers, aannemers en kennisinstellingen. Omdat de leden van de BSNC gebruik maken van het kwaliteitszorgsysteem, worden ze van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de informatiebijeenkomst over deze programmaraad.

29/9: Online informatiebijeenkomst
De informatiebijeenkomst van de programmaraad staat gepland op 29 september van 10:00 tot uiterlijk 12:00 uur. De bijeenkomst vindt online plaats via Microsoft Teams.

Voor deelname kun je contact opnemen met de projectleider van NOC*NSF. Na bevestiging ontvang je een agendaverzoek en uiterlijk 28 september een vergaderlink.

Wilko Zuidema, projectleider
T +31 (0)6 42381259,  E Wilko.Zuidema@nocnsf.nl

Opgeven kan via het BSNC-bureau of, door te mailen naar info@bsnc.nl

Meer nieuws