Sander Akkerman, nieuw bestuurslid platform Adviesbureaus & Kennisinstellingen

“Bij voorkeur live ontmoeting en elkaar in de ogen kijken”

Sander Akkerman beschrijft zichzelf als een nuchtere Fries, woonachtig in een klein dorpje bij het Tjeukemeer met vrouw en drie kinderen. Sander is (mede-)eigenaar van PLANN Ingenieurs met vestigingen in Meppel en Leeuwarden. Binnen de BSNC is Sander sinds een half jaar bestuurslid van het platform Adviesbureaus & Kennisinstellingen, lid van de toetsingscommissie en neemt hij of collega’s ook deel aan de diverse werkgroepen van de vereniging. Zijn werkwijze? “Ik vat de koe graag bij de horens”, aldus de bevlogen ingenieur.

Sander Akkerman is lid van de BSNC sinds 2017 met PLANN, maar zijn persoonlijke binding met de buitensport is er al sinds 2005. Met hart en ziel: “De gebruiker staat centraal, daar gaan we vanuit. Vervolgens kijk je naar de sportbehoefte. Wat is er nodig, hoe gaan we dat inrichten, realiseren, onderhouden. Dit gaat natuurlijk duurzaam, in de brede zin van het woord. Dat omvat voor mij een gezonde balans tussen materialen, kosten, effectiviteit en levensduur.”

Actief betrokken
Sinds enkele maanden is Sander bestuurslid van het platform Adviesbureaus & Kennisinstellingen. Dat is nog even inkomen, vooral omdat de vergaderingen in die tijd allemaal online zijn geweest. Dat gaat gelukkig binnenkort veranderen: “Het is prettig om elkaar in de ogen te kunnen kijken.” In dit platform staat de adviseur centraal en daar maakt hij zich graag hard voor. Vanuit het platform doet hij ook mee met diverse werkgroepen: Hybride sportvelden, KNVB-norm en binnen het Kwaliteitszorgsysteem, namens de BSNC, de werkgroep Voorschriften.

De markt goed blijven bedienen
Het platform is één van de onderdelen van de BSNC. Aan de andere kant hebben we de totale branchevereniging en vindt Sander het belangrijk dat we een geheel blijven. “Ik vind de branchevereniging een fijne plek en zie het echt als een kennis- en ontmoetingscentrum, waar we ook leren van elkaar. We behartigen de belangen van de sport- en cultuurtechniek in het algemeen. We zitten in de luxepositie dat met de huidige marktomstandigheden er ruim voldoende werk is. En het is onze uitdaging om de juiste mensen op te leiden en te vinden: hoe houden we goede mensen en zorgen we ervoor dat we de markt goed kunnen blijven bedienen? Deze uitdaging is momenteel in elke discipline van onze sector voelbaar. Daar moeten we ons samen hard voor maken.

Ieder z’n rol
Daarbij raadt hij aan om met z’n allen vooral in de juiste rollen te blijven zitten; de adviseur, de onderzoeker, de opleider, de opdrachtgever, de aannemer en de leverancier. De BSNC vertegenwoordigt dus de hele keten maar ieder heeft daarbinnen z’n eigen rol, zowel inhoudelijk als in het proces. “Het is belangrijk dat ook iedereen zijn eigen vak blijft uitoefenen, zodat we samen kunnen blijven optrekken. Uiteindelijk hebben we elkaar allemaal nodig, direct of indirect. De BSNC biedt onder andere hiervoor een uitstekend platform.”, aldus Sander.

Meer nieuws