WUR: “Graswortels zoeken het vooral bovenin”

Wortels zijn het fundament van een grasveld. De WUR doet hier onderzoek naar binnen het onderzoeksprogramma ‘PPS Grasvelden voor een klimaatbestendige leefomgeving met meer biodiversiteit’. De BSNC is consortiumpartner van het onderzoeksprogramma, omdat het onderzoek kennis oplevert om beter in te kunnen spelen op de negatieve gevolgen van klimaatveranderingen op de kwaliteit van sportgrasvelden en het levert ook kennis op hoe sportgrasvelden een bijdrage kunnen leveren aan negatieve maatschappelijke gevolgen van klimaatverandering. Namens de BSNC nemen Mark Timmerman en Ernst Bos deel aan werkgroepen en is Hans Arends lid van de stuurgroep.

Onlangs is er een artikel verschenen over beworteling van gras. Het artikel is via deze link te lezen.

Meer nieuws