Ontwikkeling Energietransitie Motor gestart

Verduurzaming van je sportaccommodatie: hoe en waar te beginnen? Voor een beheerder, leverancier of sportvereniging kan het een flinke stap zijn om ervoor te zorgen dat  sportaccommodaties ‘klimaatvriendelijk’ (oftewel: CO2-arm) worden. De kennis en lessen, die zijn opgedaan in 1.750 begeleidingstrajecten, worden de komende maanden verwerkt in de Energietransitie Motor (ETM): een online tool waarmee een sportaccommodatie stap voor stap de weg naar verduurzaming op kan gaan.

De stuurgroep Routekaart Verduurzaming Sport heeft in juli 2021 haar akkoord gegeven op het voorstel van de werkgroep CO2-reductie over de realisatie van de Energietransitie motor (ETM). In de stuurgroep zijn de leden namens VSG, BSNC, POS, RVO, Kenniscentrum Sport & Bewegen, ministerie van VWS en NOC*NSF vertegenwoordigd.

De ETM wordt een hybride online tool die clubs, gemeenten en commerciële sportaanbieders stap voor stap door het proces van verduurzaming van hun accommodatie leidt en waar gewenst ondersteunt met flexibele en facultatieve ondersteuning door adviseurs.

Begeleidingstrajecten
De afgelopen twee jaar zijn 1.750 gratis begeleidingstrajecten uitgevoerd. Aangezien Nederland 22.000 accommodaties telt, wordt er met het ETM de volgende stap gezet in de transitie naar een sportsector die aan de klimaatdoelen voldoet. De ETM voorziet hierin door haar hybride karakter en is daarmee geschikt om de energietransitie te helpen verbreden. Het doel hiervan is om als sportsector haar commitment aan de klimaatdoelen te onderstrepen en tegelijkertijd kostenbesparing te realiseren op het energieverbruik van sportaccommodaties.

Energietransitie Motor
De komende maanden zal de opdrachtnemer CFP Green Buildings, in nauwe afstemming met gedelegeerd opdrachtgever NOC*NSF, werken aan de realisatie van deze nieuwe online tool, die nog dit jaar gelanceerd zal worden. Toekomstige gebruikersgroepen worden zo snel mogelijk betrokken bij het (co)creatieproces en het testen van de prototypes. Vanuit NOC*NSF zal er tijdig worden aangegeven wanneer en hoe clubs zich kunnen aanmelden om deel te nemen aan deze ontwikkel- en testfase. Voor de ontwikkeling van de ETM heeft het ministerie van VWS een extra subsidie toegekend binnen de kaders van het Routekaart Verduurzaming Sport.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gerben van Hardeveld, programmamanager sportaccommodaties bij NOC*NSF, via: gerben.vanhardeveld@nocnsf.nl.

Meer nieuws