Day

juni 21, 2023
In de zomermaanden kunnen we lange droge periodes verwachten. Een grasveld met diepe, sterke wortels maakt je minder afhankelijk van neerslag of beregening. Hoe kun je jouw sportveld slim beregenen? Dat lees je in dit artikel op www.duurzamesportsector.nl. Auteurs: Ernst Bos i.s.m. Kenniscentrum Sport en Bewegen.
Lees verder
De laatste jaren zijn PFAS een groeiend milieuprobleem geworden en -mede daarom- steeds meer in het nieuws. Op 22 maart is er een ontwerpbeperkingsvoorstel opgesteld en gepubliceerd door ECHA en is een openbare raadplegingsperiode van zes maanden van start gegaan. Mogelijk dat het beperkingsvoorstel impact heeft op het productieproces of het materiaal dat tijdens productieprocessen...
Lees verder
Prof. Alastair Cox is de tweede keynote spreker tijdens KUNSTgres 2023, op 3 oktober. In zijn keynote gaat hij in op de ontwikkeling van droogwater hockeyvelden. Naast wat dit betekent voor de hockeysport, deelt hij ook zijn ideeën over het effect dat de ontwikkeling van deze sportvelden kan hebben op multisport gebruik. Sinds hockey eind...
Lees verder
In de tweede video van onze campagne is Roy van Dijk aan het woord, de 27-jarige fieldmanager van de Johan Cruyff Arena, tevens jongste grasmeester van de wereld. Van een 16-jarige die niet zo goed wist wat hij wilde worden later, is hij gegroeid naar een enthousiaste en trotse beheerder van het veld in de...
Lees verder
In de ledenvergadering van 15 november 2022 is door het verenigingsbestuur voorgesteld met een commissiestructuur en werkgroepen te gaan werken. De BSNC-leden hebben hiermee ingestemd. De afgelopen weken hebben zich vanuit de verschillende bloedgroepen BSNC-leden en -partners aangemeld voor de commissie Gras en commissie Kunstgras. Tijdens de bestuursvergadering van 7 juni heeft het bestuur een...
Lees verder
Afgelopen vrijdag 16 juni heeft de BSNC een brandbrief gestuurd aan de directie Sport van het ministerie van VWS. In de zomer van 2022 werd de BSNC buitenspel gezet door NOC*NSF en de VSG, met het besluit dat de BSNC geen plek kreeg in de Programmaraad van het Kwaliteitszorgsysteem 2.0 (KZS 2.0). Na een uitgebreide...
Lees verder