BSNC-brandbrief aan VWS, grote zorgen om voortgang Kwaliteitszorgsysteem 2.0

Afgelopen vrijdag 16 juni heeft de BSNC een brandbrief gestuurd aan de directie Sport van het ministerie van VWS. In de zomer van 2022 werd de BSNC buitenspel gezet door NOC*NSF en de VSG, met het besluit dat de BSNC geen plek kreeg in de Programmaraad van het Kwaliteitszorgsysteem 2.0 (KZS 2.0). Na een uitgebreide raadpleging door het bestuur onder de leden van de BSNC, was de conclusie dat de BSNC en haar leden alleen een actieve bijdrage willen leveren aan het KZS 2.0 wanneer er sprake is van een volwaardige en gelijkwaardige deelname van de BSNC als vertegenwoordiger van de marktpartijen.

In de brief vragen we aandacht voor deze precaire situatie, lichten we ons standpunt toe en doen wij een dringend verzoek aan VWS om, in het belang van de sport, een vervroegde en onafhankelijke evaluatie van het KZS 2.0 op te starten, bij voorkeur nog voor de zomer van 2023. NOC*NSF en de VSG hebben we op de hoogte gesteld.  De BSNC-leden hebben de brief aan VWS en een toelichtende bijlage per mail ontvangen. Meer informatie? Mail ons op info@bsnc.nl.

Meer nieuws