BSNC-commissies Gras en Kunstgras gaan van start

In de ledenvergadering van 15 november 2022 is door het verenigingsbestuur voorgesteld met een commissiestructuur en werkgroepen te gaan werken. De BSNC-leden hebben hiermee ingestemd. De afgelopen weken hebben zich vanuit de verschillende bloedgroepen BSNC-leden en -partners aangemeld voor de commissie Gras en commissie Kunstgras. Tijdens de bestuursvergadering van 7 juni heeft het bestuur een besluit genomen over de samenstelling.

Verheugd was het bestuur met het aantal aanmeldingen. De keerzijde daarvan is dat er voor enkele leden helaas geen plek is in een van de commissies. Ook zijn er enkele vacatures omdat een evenwichtige vertegenwoordiging een belangrijk uitgangspunt is. Een ander belangrijk uitgangspunt voor het bestuur is, dat een bedrijfslid- of partner in maximaal 1 commissie zitting kan hebben.

Alle betrokkenen zijn ondertussen geïnformeerd. De eerste bijeenkomst van de beide commissies wordt gepland in september.

Samenstelling commissie Gras

(voorzitter) Coen Nell (Sweco), Paul van Berkel (Van Kessel Sport- en Cultuurtechniek), Ernst Bos (Ernst Bos advies), Peter Prins (B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen), Mark van Putten (Limagrain), Martin Vrieze (Barenbrug), Jaap Verhagen (gemeente Zutphen)

Vacatures

Er is nog een vacature voor een vertegenwoordiger vanuit de gemeenten. Heb je belangstelling voor deze commissie, stuur dan een mail naar info@bsnc.nl.

Samenstelling commissie Kunstgras

(voorzitter) Sander van der Holst (Kiwa Isa Sport), Gosewin Bos (Antea Sport), Christianne van der Zouw (TopGrass), Sander Akkerman (PLANN ingenieurs), Gertjan de Vet (De Vet management), Andre Ceelen (CSC Sport), Chris van Genugten (Fieldturf Tarkett).

Er zijn nog twee vacatures voor vertegenwoordigers vanuit de gemeenten. Heb je belangstelling voor deze commissie, stuur dan een mail naar info@bsnc.nl.

Meer nieuws

X