Wortelonderzoek WUR toont vermogen van gras

De eerste resultaten van een onderzoek naar de wortels van beregend en niet-beregend gras op een proefveld maken duidelijk hoe Rietzwenkgras en Tetraploid raaigras elk anders reageren op de hoeveelheid vocht die al dan niet in de bodem aanwezig is. Het onderzoek is uitgevoerd op het proefveld Nergena bij Wageningen Universiteit en Research. In het kader van de Publiek-Private Samenwerking Grasvelden, Klimaat en Biodiversiteit (de BSNC is een van de partners van dit onderzoek) zijn hier meerdere proefvlakken met acht verschillende monoculturen grassen en vier grasmengsels ingezaaid. De verschillende plots worden voortdurend gemonitord en geanalyseerd voor deelprojecten van de PPS.

In dit artikel van de WUR lees je onder andere hoe de diverse grassen onder verschillende maaihoogtes hebben gereageerd op de hoge temperaturen die in 2022 werden gemeten.

Lees meer

Meer nieuws

X