BSNC sluit zich aan bij PFAS-standpunt ESTC

De laatste jaren zijn PFAS een groeiend milieuprobleem geworden en -mede daarom- steeds meer in het nieuws. Op 22 maart is er een ontwerpbeperkingsvoorstel opgesteld en gepubliceerd door ECHA en is een openbare raadplegingsperiode van zes maanden van start gegaan.

Mogelijk dat het beperkingsvoorstel impact heeft op het productieproces of het materiaal dat tijdens productieprocessen wordt gebruikt. Op basis van door de ESTC georganiseerde bijeenkomsten is de ESTC tot de conclusie gekomen dat zij niet over de informatie beschikt om te beoordelen of dit voor de kunstgrasveldenbranche het geval is. Daarom kan en zal zij geen input leveren aan ECHA tijdens de raadplegingsperiode over dit onderwerp. Een uitzondering hierop kan zijn dat de mechanische recycling van kunstgras aan het einde van de levensduur is. Hierover is de ESTC nog in gesprek met de leden die dit aangaat.

De BSNC volgt in deze de lijn van de ESTC. Via deze link is het officiële bericht van de ESTC te lezen.

Meer nieuws