Day

februari 10, 2021
Op 25 januari heeft staatsecretaris Van Veldhoven een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over verduurzaming van kunstgras. Dit naar aanleiding van de verkenning van CE Delft naar mogelijke duurzaamheidscriteria voor de inkoop en het beheer van kunstgras sportvelden. Het verenigingsbestuur heeft, na overleg met de platformbesturen, besloten om op de brief van de staatsecretaris en...
Lees verder
Met elkaar ben je in staat om alle expertise nog beter te benutten. Sinds oktober 2020 is Mijke Sluis een van drie leden van de Raad van Advies van de BSNC. We belden met Mijke en vroegen naar haar ervaring, interesses en motivatie om te kiezen voor de BSNC. “De drie leden in de Raad...
Lees verder
De normering en certificering van sportvloeren en -materialen wordt geregeld in het Kwaliteitszorgsysteem Sportaccommodaties. In het Nationaal Sportakkoord is afgesproken dat er een nieuw systeem komt. Dit is nodig, vanwege tekortkomingen in het huidige kwaliteitszorgsysteem, gewenste aanpassingen op het gebied van verduurzaming en wensen tot uitbreiding van functionaliteiten en op te leveren data. Het doel...
Lees verder
Vanwege de COVID-19 maatregelen is de voorjaars ALV van de BSNC  online. De ALV begint om 10.00 uur en duurt tot uiterlijk 12.00 uur. Je kunt je al aanmelden voor de ALV via deze link. Graag uiterlijk dinsdag 9 maart, 17.00 uur. Je ontvangt donderdag 11 maart een bevestigingsmail met, indien van toepassing, aanvullende informatie t.b.v....
Lees verder

Twitter

X