Reactie verenigingsbestuur BSNC op VWS-visie Verduurzaming kunstgras

Op 25 januari heeft staatsecretaris Van Veldhoven een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over verduurzaming van kunstgras. Dit naar aanleiding van de verkenning van CE Delft naar mogelijke duurzaamheidscriteria voor de inkoop en het beheer van kunstgras sportvelden.

Het verenigingsbestuur heeft, na overleg met de platformbesturen, besloten om op de brief van de staatsecretaris en het CE Delft rapport te reageren. Het is een voor onze branche belangrijk thema, waar naast de effecten voor de sector, ook de maatschappelijke impact niet te ontkennen is, daar waar het gaat om duurzame, veilige en betaalbare buitensportaccommodaties, meer specifiek sportvelden.

De reactie van het verenigingsbestuur gaat in op een aantal aspecten, enerzijds inhoudelijk en anderzijds gericht op de totstandkoming van het rapport. Wat betreft dit laatste punt wordt het volgende genoemd. Het rapport wekt de indruk, dat er sprake zou zijn van een brede marktconsulatie, waarin de huidige stand van zaken rond kunstgras sportvelden wordt beschreven en dat dit met medewerking van de BSNC tot stand is gekomen. Dit is echter maar ten dele het geval.

Daarbij meent het bestuur van de BSNC dat enkele aannames en conclusies niet voldoende zijn onderbouwd. De kritiek van het verenigingsbestuur richt zich vooral op de, in haar onze ogen, te negatief geschetste verliezen van infill. Ook spreekt ECHA over infill van polymeren, terwijl CE Delft in haar advies alle infill-materialen wil uitsluiten en daarmee concludeert dat non-infill per definitie milieutechnisch beter “scoort”. Volgens het verenigingsbestuur loopt dit vooruit op de resultaten van de in ontwikkeling zijnde duurzaamheidstool.

Tot slot vindt het BSNC-bestuur het van belang dat ook de sportbonden betrokken worden. Bij hen is acceptatie en draagvlak nodig voor de ontwikkeling van innovatieve, duurzame kunstgras sportvelden die mogelijk andere speeleigenschappen hebben dan de bestaande systemen.

Het BSNC-bestuur ondersteunt dus de Europese ontwikkeling (ECHA), alsook de uitwerking van de Routekaart verduurzaming sport, maar daarbij mogen de tijdigheid, betaalbaarheid, beschikbaarheid en (sporttechnische) veiligheid van kunstgras sportveldsystemen niet uit het oog worden verloren.

Dit is de link naar de brief van het verenigingsbestuur.

 

Meer nieuws