Eerste ALV 2021 op 12 maart a.s.

Staat het al in je agenda? Op 12 maart a.s is de (online) ALV van de BSNC. De ALV begint om 10.00 uur en duurt tot uiterlijk 12.00 uur. Je kunt al aanmelden voor de ALV via deze link.

Graag uiterlijk
 dinsdag 9 maart, 17.00 uur.

Je ontvangt donderdag 11 maart een persoonlijke uitnodiging (met een link voor de MS Teams vergadering) om deel nemen aan de ALV en indien van toepassing aanvullende informatie t.b.v. het stemmen.

NB. Wij hebben kort technische problemen gehad met het aanmeldformulier. Heb jij jezelf aangemeld maar geen automatische bevestiging ontvangen? Dan is de aanmelding helaas niet binnen gekomen en ontvangen we graag alsnog je aanmelding.

De agenda staat vanaf maandag 1 maart op het ledenportaal van onze website, onder Agenda’s en Notulen. De stukken voor de ALV, onder andere het de Jaarrekening 2020, publiceren we vanaf vrijdag 5 maart op het ledenportaal.

Meer nieuws