“Duurzaamheid staat voor mij voorop!” Het woord is aan bestuurslid Goof Rijndorp

Wie is Goof Rijndorp?
Goof Rijndorp is geboren en getogen in Willemstad, een oud vestingstadje in Brabant. Ook het bedrijf Bras Fijnaart bevindt zich daar vlakbij. Goof is vestigingsmanager, sinds Bras Fijnaart per 29 januari j.l. is toegetreden tot de idverde groep, een grote speler in de groenvoorziening van Nederland en Europa. Idverde richt zich op de hele buitenruimte, van onderhoud van sportparken, daktuinen tot riolering en infrastructuur. Gemeenten en woningstichtingen behoren ook tot de klantenkring; “Hiermee dekken we het hele werkveld van ook de BSNC af”, aldus Rijndorp.

Bestuurslid BSNC
Goof is sinds enkele maanden namens de PABA lid van het verenigingsbestuur. Hij was al voorzitter van PABA en is dat nu nog steeds. “Een logische combinatie, want wij streven ernaar dat een lid van het verenigingsbestuur de linking pin is naar de platforms van de BSNC. Die kant willen we op.” Goof doet dit graag, hij is begaan met de hele branche en wil bijdragen aan het effectief inrichten van de BSNC. Met effectief bedoelt hij onder meer: korte lijnen.

Waar wil je naar toe met de BSNC?
“Ik zet mij graag in voor de BSNC als een sterke branchevereniging die gehoord wordt in alle geledingen, bijvoorbeeld bij de sportbonden en de overheid. Een branchevereniging gaat om belangenbehartiging. Wij vertegenwoordigen allerlei verschillende geluiden, en toch spreken we met één stem.”

Bijvoorbeeld. Goof is een man van natuurgras, altijd al. Maar als PABA-voorzitter zit je ook om de tafel om de kwaliteit van kunstgras te bepleiten. Dan moet je schakelen van eigen belang naar algemeen belang. Dat doet een bestuurder. “Wij hebben nu eenmaal verschillende belangen maar zijn ook weer gelijk. Stabiliteit in de branche is belangrijk.”

Waar staan we over 5 jaar?
Goof: “Ik hoop dat we dan nog professioneler handelen. Dat de BSNC meer slagkracht heeft, zowel bestuurlijk als organisatorisch. Ook hoop ik dat het bureau dan is uitgebreid, dat het daardoor meer informatie en hulp aan de leden kan geven.” Verder filosoferend: “Mogelijk heeft er dan een fusie plaatsgevonden tussen de verschillende brancheverenigingen, je weet maar nooit.”

Wat zijn voor jou de hoofddossiers van de BSNC?
Goof Rijndorp hoeft niet lang na te denken: “Duurzaamheid staat voor mij voorop! Als je nu niet duurzaam denkt, dan is er geen toekomst.” Hij vervolgt met een tweede speerpunt voor de BSNC: “Het personeelsdossier is ook erg belangrijk, wij zien dat er steeds minder leerlingen op de scholen zijn die kiezen voor ons vak. Wij moeten slimmer gaan werken, er is nu eenmaal minder aanwas. We moeten aandacht geven aan werving, van zij-instromers bijvoorbeeld.”

Wat versta jij onder slimmer werken?
“Denk aan robotisering, bijvoorbeeld de maairobot. We zien dat de innovaties voor de tuinen meer en meer ook worden toegepast op de sportparken. Dit scheelt menskracht en vermindert ook de CO2 uitstoot. Op het vlak van monitoring kan er steeds meer met sensortechnieken waardoor er minder naar de sportcomplexen hoeft worden gereden.  Kijkend naar slimmer werken met natuurgras dan denk ik ook aan: aandacht voor gelijkmatige groei, want dan heb je minder onderhoud. Je hoef immers niet te gaan maaien omdat één deel van een veld hoog staat. Ander voordeel van een veld met gelijkmatige groei is dat de speelschade beter herstelt.

Wat wil je verder nog kwijt aan de leden?
Goof wil graag in de volle breedte de branche hooghouden: “Laten wij de handen ineenslaan en samen sterk zijn en ook aandacht geven aan vernieuwen en verbreden.”

Tot slot geeft Goof een korte bespiegeling op het leven in coronatijd: “Wij zien dat mensen zich meer bewust zijn van hun groene omgeving. Zij wandelen en sporten meer in de eigen omgeving. Daardoor groeit de behoefte aan meer groen. Dit is een kans waar we als branche en leden gebruik van moeten maken. Het promoten van een duurzame sportomgeving is ook een taak van de branchevereniging!”

Meer nieuws