Taskforce Green Deal Sport gaat verder onder titel Taskforce IPM Sportvelden

Toelichting door leden Liset van Pinxteren en Ewoud van de Wetering.

De afgelopen jaren hebben leden van de BSNC, VHG en Cumela, via de Taskforce Green Deal Sport actief bijgedragen aan de ontwikkelingen om vanaf 2020 geen gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken op sportvelden. Vanaf 2020 is de Green Deal Sport gestopt. Buiten de landbouw mogen professionele gebruikers (aannemers, gemeenteambtenaren, (vrijwillige) beheerders, etc.) geen gewasbeschermingsmiddelen meer toepassen, op aantal uitzonderingen na. De Taskforce gaat verder onder de naam Taskforce IPM Sportvelden. In dit artikel meer over de nieuwe doelstellingen van de Taskforce.

De toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in de praktijk en de ondersteuning daarbij vragen nog steeds om toelichting en uitleg. De werkgroep Milieuvriendelijk beheer sportvelden, onderdeel van de Routekaart Verduurzaming Sport, besteedt hier aandacht aan. De BSNC, VGH en Cumela zijn hierin vertegenwoordigd en de Taskforce blijft hierbij een adviserende en initiërende rol vervullen. Echter onder de nieuwe naam Taskforce IPM Sportvelden, omdat het in essentie gaat om Integrated Pest Management. De Taskforce richt zich voornamelijk op het chemievrij beheren van sportvelden van natuurgras en het bestrijden van ziekten en plagen, en de informatievoorziening hierover aan beheerders, groenprofessionals en aannemers.

Verbod opgeheven; standpunt BSNC gewasbeschermingsmiddelen.
In de eerste BSNC-nieuwsbrief van 2021 hebben we de leden geïnformeerd over de uitspraak van het Gerechtshof van 24 november 2020. Deze houdt in dat het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, sinds april 2016 op verharde oppervlakken en sinds november 2017 op alle oppervlakken (waaronder sportvelden), niet meer geldt. Omdat het standpunt van de BSNC is, terughoudend te blijven met het gebruik, blijft ook de Taskforce inzetten op het niet meer toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

Ewoud van de Wetering en Liset van Pinxteren zijn twee BSNC-leden die lid zijn van de Taskforce. Ewoud is namens de BSNC ook lid van de werkgroep Milieuvriendelijk beheer sportvelden. We legden hen een paar vragen voor.

Hoe kijk je tegen de huidige ontwikkelingen aan?
Ewoud: “Mensen zien vaak door bomen het bos niet meer. Ik vind het goed om helder te maken wat er speelt rondom gewasbeschermingsmiddelen: wat kan je wel doen en wat niet. De middelen zelf zijn immers niet illegaal, maar bepaalde toepassingen wel. Wat is het toegestane gebruik? Het gaat om de antwoorden op die vraag. “

Liset: “De branche heeft haast. Er ligt een deadline voor het toepassen van bestrijdingsmiddelen einde van dit jaar. Een doel van de Taskforce was om een goed werkbaar instrument te ontwikkelen.”

Wat is het belang van de Taskforce voor de branche?
Liset: “De oude Taskforce richtte zich op de reductie van chemische bestrijdingsmiddelen. Nu gaat het meer om de implementatie van IPM. Voor iedereen te gebruiken. De branche wil wel; maar wil weten hoe.” Liset vindt het een goede stap dat we ook met het ministerie van VWS om tafel zitten.

Ewoud: “Komen tot een werkbare situatie en meer duidelijkheid. Dit is belangrijk voor zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers. Het belang van de Taskforce is dat we namens de gehele sector met de overheid samen aan tafel zitten. We voelen allen de druk om meer duidelijkheid te geven en te innoveren van verschillende kanten. En wie zijn die partijen? Je hebt de wetgeving, de overheid die alles in kaart wil brengen. Daarnaast heb je de controlerende instanties als de NVWA (Ned. Voedsel- en Waren Autoriteit) en de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport). Aan een andere kant van de tafel vinden we de gebruikers, de milieubeweging, de wetenschappers. Het overleg tussen de sector en de overheid moet dus meer duidelijkheid en helderheid geven. We worden als sector ook uitgedaagd: kom maar op met innovaties en oplossingen. “

Waarom is het van belang dat de BSNC actief participeert in de werkgroep Milieuvriendelijk beheer sportvelden.
Liset vindt de implementatie van de IPM-tool belangrijk. Voor de hele branche, de beheerders van de sportvelden, de leveranciers, de aannemers, de grondstoffen. Hoe milieuvriendelijker hoe beter. Dat moeten we allen afwegen tegen economisch belang.

Ewoud: “Ik vind het belangrijk omdat al die partijen die hiermee te maken hebben worden vertegenwoordigd door BSNC. Als één stem zijn wij in overleg met de overheid. Alles en iedereen die met sportvelden te maken heeft, is immers lid. En deze leden hebben met ook elkaar te maken in het veld, zij werken met elkaar. Door deze participatie heb je de kans om zelf te sturen en invloed uit te oefenen. En dat is goed. De overheid verwacht immers van de sector dat zij met initiatieven en maatregelen komen.” In de werkgroep zijn twee personen van ministerie betrokken. Zij willen knopen doorhakken en resultaat zien. “, aldus Ewoud van de Wetering.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten voor jullie?
Ewoud noemt drie speerpunten. Hier wil hij aandacht voor vragen, met natuurlijk de nodige nuances de keuzemogelijkheden en wat onze sector kan ondernemen. De speerpunten zijn:

  1. Vervuiling bodem- en oppervlaktewater
  2. Veiligheid sporters en medewerkers
  3. Biodiversiteit en de insectenpopulatie

Liset is overtuigd: “Integraal Pest Management moeten we dus integraal aanpakken. Samen het gras sterker en beter maken waardoor chemische middelen niet meer nodig zijn. Het is makkelijk om terug te grijpen naar een medicijnkastje. Als dat niet meer kan en mag, dan worden we gedwongen op zoek te gaan naar andere oplossingen.

Liset van Pinxteren is opleidingscoördinator sport en golf bij IPC Groene Ruimte, opleidingsinstituut voor de buitenruimte. Samen met haar collega Johan van Apeldoorn vertegenwoordigt zij het lidmaatschap van IPC bij de BSNC.

Ewoud van de Wetering is eigenaar van Algavelan. Het moederbedrijf richt zich van oudsher op de land- en tuinbouw met biologische oplossingen en ook biostimulanten. Alle overige sectoren los van de land- en tuinbouw worden bediend door AlgaVelan. Denk dan aan niet alleen aan de  wereld van de sportaccommodaties maar ook aan de recreatiesector zoals dierentuinen en jachthavens, begraafplaatsen, recreatieparken, en ander vastgoed. Ewoud neemt zijn kennis mee naar de BSNC en de Taskforce en Werkgroep Milieuvriendelijk Beheer waaraan hij deelneemt.  

Meer nieuws