ECHA vraag het Risk Assessment Committee (RAC) om aanvullend advies over effectiviteit van zorgplichtmaatregelen

ECHA heeft aanvullend advies gevraagd aan het RAC over haar eerdere advies over effectieve zorgmaatregelen. Het RAC adviseerde namelijk in juni 2020 een totaal verbod op infill van polymeren over zes jaar. Het Comité voor Sociaal Economische Analyse (SEAC) was eind 2020 genuanceerder en liet toen de opties van een totaal verbod of een uitzondering (voor vijf jaar) door gebruik te maken van effectieve zorgplichtmaatregelen, open.

Aanleiding voor dit verzoek is aanvullend onderzoek, op initiatief van de EMEA Synthetic Turf Council (ESTC), over de effectiviteit van zorgplichtmaatregelen en het significant terugdringen van verlies (maximaal 7gr/m2) van infill van de kunstgrasvelden. Dit zijn een recent gepubliceerd CEN technisch rapport (TR 17519) over risicobeheersmaatregelen voor infill op kunstgrasvelden en een onderzoek van Magnusson en Mácsik (in opdracht van ESTC) naar het effect van risicobeheersmaatregelen.

Dit alles natuurlijk in het licht van het advies dat ECHA in voorbereiding heeft voor de Europese Commissie, over (opzettelijk) toegevoegde synthetische materialen/ microplastics, waaronder ook de infill van polymeren van kunstgras sportvelden valt.

De verwachting is dat in maart 2021 een aanvullend advies wordt uitgebracht en dat de inhoudelijke behandeling is voorzien in de commissiebehandeling van juni 2021.

Meer nieuws