Interview met Mijke Sluis, Lid Raad van Advies sinds oktober 2020

Met elkaar ben je in staat om alle expertise nog beter te benutten.

Sinds oktober 2020 is Mijke Sluis een van drie leden van de Raad van Advies van de BSNC. We belden met Mijke en vroegen naar haar ervaring, interesses en motivatie om te kiezen voor de BSNC.

De drie leden in de Raad hebben ieder een andere achtergrond; zo bekijken we vraagstukken allemaal vanuit een ander gezichtspunt en dat levert interessante discussies op.” 


Wie is Mijke Sluis?
Mijke Sluis werkt ruim tien jaar als zelfstandig project- en interimmanager in het veld van sport, bewegen en gezondheid. Haar studie en achtergrond in bewegingswetenschappen en psychologie heeft zij ingezet in diverse organisaties en programma’s. Zij is gestart als rijks trainee bij het ministerie van VWS (nota ’Tijd voor Sport’) en heeft daarna gewerkt voor onder meer het programma JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht), Diabetesfonds, als formateur Lokaal Sportakkoord en Preventieakkoord, voor de gemeente Amsterdam (‘Hallen en Parken’), bij Sportinnovator, in de zorg en bij een uitgeverij.

Onlangs is Mijke benoemd tot kwartiermaker Buitenspeelcoalitie in opdracht van Jantje Beton, Johan Cruijff Foundation, Krajicek Foundation Kenniscentrum Sport en bewegen, ministerie van VWS en Mulier Instituut.

Met deze ervaring en het ruime netwerk dat zij heeft opgebouwd besloot Sluis tien jaar geleden zich te vestigen als zelfstandig adviseur voor inhoudelijke en strategische vraagstukken. In functies als programmamanager, projectleider of strateeg met de nadruk op werken met mensen en niet primair als leidinggevende. Haar passie en aandacht gaat uit naar samenwerkingsverbanden, vaak publiek-privaat, aangevlogen vanuit een maatschappelijke rol. Integraal werken is en blijft het sleutelwoord. De ervaringen in diverse functies en bij verschillende organisaties neemt zij telkens weer mee naar een nieuwe opdracht en ook naar de Raad van Advies (RvA) van de BSNC.

 

“Je neemt in de loop van de jaren steeds meer kennis en contacten mee en in nieuwe opdrachten kan ik die oude en nieuwe lijntjes dan weer aan elkaar knopen.”


Waarom gekozen voor de BSNC?
Mijke was nieuwsgierig naar een ander soort positie in het veld van sport, bewegen en gezondheid. Zij kende de BSNC en kreeg de kans de organisatie meer van binnen te leren kennen. En vanuit een ander perspectief: “Als lid van de Raad van Advies functioneer je anders dan als programmamanager; meer beschouwend. De functie in de Raad van Advies is onbezoldigd en dat vind ik ook belangrijk. Zo kan je onafhankelijk kijken naar de branchevereniging en advies geven. De drie leden in de Raad hebben ieder een andere achtergrond; zo bekijken we vraagstukken allemaal vanuit een ander gezichtspunt en dat levert interessante discussies op.”


Wat is jouw band met de sport en sportaccommodaties?
“Aan mijn CV zie je dat ik veel opdrachten heb gedaan in de sport. Met veel plezier. De relatie met bewegen en gezondheid vind ik belangrijk. Een recente opdrachtgever is de gemeente Amsterdam. Ik heb daar, als adviseur innovatie bij de afdeling Hallen en Parken, van dichtbij gezien welke kansen, maar ook uitdagingen innovatieve toepassingen in sporthallen en parken met zich meebrengen voor beheer en onderhoud van (sport-) hallen en -parken. Amsterdam heeft de vijf pijlers van duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Zij realiseert zich -terecht- dat het sportareaal in de gemeente grote potentie heeft om bij te dragen aan deze pijlers en als een serieuze bedrijfstak benaderd moet worden.”

Zij vervolgt: “Daarnaast staat Amsterdam open voor experimenteren en daarvan leren; dat geeft mooie kansen. Denk daarbij aan duurzaamheid, kunstgras, beregening en besproeiing, milieueffecten en watertekorten. Werken met sensoren voor het onderhoud van grasvelden. Allemaal onderwerpen waar de BSNC ook volop mee bezig is.”

Ook thuis spelen sport en bewegen een belangrijke rol. Mijke: “Ik ben 47 jaar en woon in Den Haag met mijn vriend en twee kids van 7 en 9 jaar oud. We zijn een sportief gezin, waar hockey en veel buiten zijn centraal staan.”


Wat spreekt je aan in de BSNC?
“De branchevereniging heeft grote stappen gemaakt de afgelopen jaren. Mooi aan de vereniging is dat de platforms de verschillende bloedgroepen binnen de vereniging vertegenwoordigen. Het is een mooi goed dat zij zich willen verenigen en worden vertegenwoordigd door één organisatie. Tegelijk is het een flinke uitdaging om een optimale samenwerking te vinden die lekker soepel verloopt. Op zoek naar de gemeenschappelijke onderwerpen en standpunten. We praten immers namens de hele branche met de landelijke spelers als VNG, NOC*NSF, VSG, de ministeries. “

Mijke gelooft in deze samenwerking, echter wel met respect voor ieders rol en perspectief. Zij noemt zichzelf geen inhoudelijk expert, ze ziet die kennis goed geborgd in de platforms van de BSNC. Zij vindt het vooral leuk en goed dat ze vanuit de RvA mee denkt en adviseert over discussies over bijvoorbeeld positionering van de vereniging, de organisatievorm en hoe dit te vertalen naar statuten en documenten.


Waar wil jij je hard voor maken komende tijd?
Mijke Sluis: “We worden als BSNC steeds vaker gevraagd voor advies. Dat is positief! Daarbij moeten we blijven reflecteren: hoe positioneren wij ons, hoe acteren wij in het maatschappelijke veld?” Ook vindt Mijke de ontwikkeling van de platforms bij de BSNC sterk en denkt ze graag mee: hoe deze meer optimaal te gebruiken?

Verder houden interessante vragen haar bezig. “Wat is onze missie en visie? Gaan we verbreden of afbakenen? Nationaal en/of internationaal? En als gevolg van een besluit: hebben we dan andere leden nodig? Maar ook: heeft dit gevolgen voor de samenstelling van de RvA, die immers ook een afspiegeling wil zijn van de branchevereniging? ” Een hoop vragen waar de antwoorden nog niet allemaal op zijn gevonden. Zeker is wel dat de RvA graag meedenkt en adviseert, vanuit haar onafhankelijke rol.


Wat wil je tot slot van dit interview graag kwijt aan de lezers en leden?
Mijke: “De kracht van een goed functionerende branchevereniging is dat zij er is voor én door de leden. Ik wil de leden dan ook vragen goed na te denken over hun rol en keuze voor de BSNC. Wat kom je brengen, wat wil je halen? Wees je bewust van de kennis en expertise die je hebt. Jouw perspectief, je bloedgroep. Maken we daar goed gebruik van? Zet deze optimaal in. Met elkaar ben je in staat om alle expertise nog beter te benutten.”

Meer nieuws