Vooraankondiging: (online) ALV 12 maart a.s.

Vanwege de COVID-19 maatregelen is de voorjaars ALV van de BSNC  online. De ALV begint om 10.00 uur en duurt tot uiterlijk 12.00 uur. Je kunt je al aanmelden voor de ALV via deze link.
Graag uiterlijk dinsdag 9 maart, 17.00 uur.

Je ontvangt donderdag 11 maart een bevestigingsmail met, indien van toepassing, aanvullende informatie t.b.v. het stemmen.

De agenda staat vanaf maandag 1 maart op het ledenportaal van onze website, onder Agenda’s en Notulen. De stukken voor de ALV, onder andere de Jaarrekening 2020, publiceren we vanaf vrijdag 5 maart op het ledenportaal.

Meer nieuws