WUR-onderzoek naar Grasvelden, Klimaat en Biodiversiteit

Sinds het voorjaar van 2020 is de BSNC  consortiumpartner van het onderzoeksprogramma ‘Grasvelden voor een klimaatbestendige leefomgeving met meer biodiversiteit’. Het onderzoek is interessant voor de BSNC omdat het enerzijds kennis oplevert om beter in te kunnen spelen op de negatieve gevolgen van klimaatveranderingen op de kwaliteit van sportgrasvelden.

Anderzijds levert het ook kennis op hoe sportgrasvelden een bijdrage kunnen leveren aan negatieve maatschappelijke gevolgen van klimaatverandering. Namens de BSNC nemen Mark Timmerman en Ernst Bos deel aan werkgroepen en is Hans Arends lid van de stuurgroep.

Interview Dr. Bernd  Leinauers (hoogleraar Turfgrass Sciences)
Het onderzoeksteam sprak met professor Dr. Bernd R. Leinauers over zijn kijk op grasvegetaties. Hij is sinds 2000 in de VS als hoogleraar Turfgrass Sciences verbonden aan de New Mexico State University bij het Plant Sciences Department. Sinds 2017 vervult hij in deeltijd de functie van Buitengewoon Hoogleraar Turfgrass Ecology aan Wageningen University & Research (WUR). Het grootste deel van zijn werkbare leven heeft Leinauers in de Verenigde Staten onderzoek verricht, vooral op golfbanen. Inhoudelijk richt de hoogleraar zich veelal op het duurzaam ontwerpen, beheer en onderhoud van sportgrasvelden en golfbanen. Met daarbij ook aandacht voor het domein van de ecologie, (eco)fysiologie, agronomie en fytopathologie van sportgras. Leinauers is als adviseur verbonden aan het meerjarig, landelijk onderzoeksprogramma Grasvelden, Klimaat & Biodiversiteit. Aan de hoogleraar zijn negen vragen gesteld. De vragen en antwoorden zijn te lezen via deze link

Pilots in de gemeenten Ede en Scherpenzeel en golfclub Anderstein
Met het meerjarige, landelijke onderzoeksprogramma Grasvelden, Klimaat & Biodiversiteit zoeken de betrokken partijen oplossingen voor de uitdagingen op het gebied van klimaat en biodiversiteit. De WUR-onderzoekers die zich bezighouden met het biodiversiteitsvraagstuk hebben in de afgelopen maanden diverse interviews gehouden met medewerkers van de gemeente Scherpenzeel, de gemeente Ede en golfclub Anderstein. Hun visie, ideeën en ervaringen zijn te lezen via deze link.

Meer nieuws