Day

januari 13, 2021
Focus op ledenbetrokkenheid bij de vereniging Op 27 november 2020 vond de laatste ALV van 2020 plaats, waarin zoals gewoonlijk het jaarplan en de begroting 2021 worden gepresenteerd, evenals het voorstel voor de contributie van 2021. De ledenvergadering heeft ingestemd met deze drie voorstellen. Ook zijn er enkele besluiten rondom de bestuursleden genomen: de ledenvergadering...
Lees verder
Verbod op gebruik gewasbeschermingsmiddelen voorlopig van de baan BSNC: “Blijf terughoudend met het gebruik”   Op 24 november jl. heeft het Gerechtshof uitgesproken dat het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw onverbindend is. Dat wil zeggen dat het verbod op het gebruik, sinds april 2016 op verharde oppervlakken en sinds november...
Lees verder
Vanaf 2021 houden we jullie via de BSNC-nieuwsbrief op de hoogte van de voortgang van de Routekaart Verduurzaming Sportsector. De verslagen van de werkgroepen vind je op onze website; www.bsnc.nl. De BSNC-vertegenwoordigers stemmen de voortgang van de Routekaart af met de BSNC-werkgroepen Circulariteit en Zorgplicht, de stuurgroep Duurzaamheidslabel en de Taskforce Green Deal Sport. De...
Lees verder
Ron Leppers nieuwe penningmeester bestuur BSNC “Voorkeur voor meningen die zijn gebaseerd op de feiten” Mensen worden gelukkig als ze in hun werk gelukkig zijn Sinds het najaar van 2020 is Ron Leppers, directeur bij SGS Intron, de opvolger van Ties Joosten als penningmeester in het bestuur van de BSNC. Hij zet zich graag met de leden in voor duurzaamheid, energietransitie en circulariteit. Mits de meningen en visie zijn gebaseerd op...
Lees verder
X