ALV 27 november 2020

Focus op ledenbetrokkenheid bij de vereniging

Op 27 november 2020 vond de laatste ALV van 2020 plaats, waarin zoals gewoonlijk het jaarplan en de begroting 2021 worden gepresenteerd, evenals het voorstel voor de contributie van 2021. De ledenvergadering heeft ingestemd met deze drie voorstellen.

Ook zijn er enkele besluiten rondom de bestuursleden genomen: de ledenvergadering stemde in met de verlenging van het bestuurslidmaatschap van Seth van der Wielen en Teun Wouters tot en met de voorjaarsvergadering 2021. Tot slot heeft de ledenvergadering ingestemd met het voorstel om Goof Rijndorp te benoemen als bestuurslid namens het platform Aannemers.

Tijdens de rondvraag deed voorzitter Edward van der Geest een beroep op de leden om zich vrijwillig in te blijven zetten voor de vereniging. Veel leden doen dit al. Dat is een kracht van onze vereniging die we graag willen blijven benutten. Belangstellende leden kunnen zich melden bij Edward of bij ons bureau.

Het verslag van de ALV 27 november 2020 vind je hier.

Meer nieuws