Verbod op gebruik gewasbeschermingsmiddelen voorlopig van de baan

Verbod op gebruik gewasbeschermingsmiddelen voorlopig van de baan
BSNC: “Blijf terughoudend met het gebruik”

 

Op 24 november jl. heeft het Gerechtshof uitgesproken dat het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw onverbindend is. Dat wil zeggen dat het verbod op het gebruik, sinds april 2016 op verharde oppervlakken en sinds november 2017 op alle oppervlakken (waaronder sportvelden), niet meer geldt. Een streep door het verbod dus!

Deze uitspraak deed veel stof opwaaien in de sector. De VHG heeft op 30 november namens haar leden een brief gestuurd waarin wordt aangedrongen op snelle duidelijkheid, nu de rechter donderdag 26 november het verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw onverbindend heeft verklaard. (Download hier de brief)

De VHG vraagt met klem om duidelijkheid voor de uitvoeringspraktijk: ‘Welke acties zal ik ondernemen en hoe moet met de nieuwe situatie worden omgegaan.’ De sector wil niet in verband worden gebracht met de vervuiling, als opdrachtgevers het arrest aangrijpen om weer gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken.

De Tweede Kamer heeft vervolgens bij motie (Motie Bromet c.s. dd 8 december) gevraagd (meerderheid van 93 voor) ervoor te zorgen dat de ontbrekende wettelijke grondslag zo snel mogelijk in de wet wordt opgenomen. De staatssecretaris heeft bij brief gereageerd. Deze brief vind je hier.

Samengevat schrijft de staatssecretaris:

  • Er wordt gewerkt aan nieuwe wetgeving, zodat er zo snel mogelijk sprake zal zijn van een wettelijke grondslag voor het verbod. (“Reparatiewet”)
    Het wetsvoorstel ligt, voor advies, inmiddels bij de Raad van State
  • Dit wetsvoorstel regelt zowel een wettelijke grondslag voor maatregelen met betrekking tot het particulier gebruik, als voor maatregelen met betrekking tot het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Of maatregelen met betrekking tot het particulier gebruik worden genomen, wordt nog bezien.
  • Een chemievrij beheer verdient de voorkeur, ook voor particuliere tuinen.
  • De hoop wordt uitgesproken dat de sector, hangende de Reparatiewet, niet teruggrijpt naar gewasbeschermingsmiddelen en zich bewust is en blijft van de milieuschade bij gebruik.
  • De afspraken rondom de Green Deal sportvelden, waarbij een stapsgewijze afbouw van gewasbeschermingsmiddelen is afgesproken, worden niet aangetast door de uitspraak van de Hoge Raad.

Advies BSNC
De BSNC blijft bij haar eerdere standpunt om terughoudend te blijven met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Voor onze branche staat maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid voorop en milieu en waterkwaliteit blijven ‘schoner’ zonder resten van gewasbeschermingsmiddelen.

 

Meer nieuws