Ron Leppers nieuwe penningmeester bestuur BSNC

Ron Leppers nieuwe penningmeester bestuur BSNC
“Voorkeur voor meningen die zijn gebaseerd op de feiten”

Mensen worden gelukkig als ze in hun werk gelukkig zijn
Sinds het najaar van 2020 is Ron Leppers, directeur bij SGS Intron, de opvolger van Ties Joosten als penningmeester in het bestuur van de BSNC. Hij zet zich graag met de leden in voor duurzaamheid, energietransitie en circulariteit. Mits de meningen en visie zijn gebaseerd op feiten. “Anders zitten we op drijfzand te werken daar houd ik helemaal niet van. ”

Ron Leppers typeert zichtzelf als een nuchter type, een verbinder, iemand die zijn mensen graag in zet op hun competenties en hun vakdeskundigheid. “Ik zie dat mensen het meest gelukkig worden als ze in hun werk gelukkig zijn. En dat moet je faciliteren.” Dit neemt hij ook mee naar het bestuur van de BSNC: “Ik vind het belangrijk dat iedereen wordt gewaardeerd om zijn of haar vakdeskundigheid. De BSNC is een vereniging met een diversiteit aan leden: aannemers, leveranciers, opdrachtgevers, advies- en ingenieursbureaus. Samen moeten zij tot een consensus komen. Mede hierdoor is de BSNC ook een levendige vereniging. Leden zijn begaan met het werkveld, hebben visie, hebben belang erbij. En dan mag er wel eens reuring zijn.”


Een goede match

Leppers is de opvolger van Ties Joosten, werkzaam bij Kiwa. Wat zij gemeen hebben is een functie waarin de kwaliteit moet worden bewaakt, waar eigenschappen als onafhankelijk en objectief worden gevraagd. Dit zijn ook goede eigenschappen voor een penningmeester. Ook inhoudelijk is werken voor BSNC en werken bij SGS Intron een goede match: er gebeurt veel op het gebied van sport en sportaccommodaties: Ron kan in beide functies de werelden met elkaar verbinden.


Moreel kompas

Sterk aan de BSNC vindt Leppers dat de doelstellingen inhoudelijk gedreven zijn: kennis- en informatieontwikkeling en -uitwisseling staan voorop. “Dat is goed. We hebben ook de dossiers die ertoe doen. We volgen niet alleen ontwikkelingen in de markt maar initiëren ook. Als bestuurder van de BSNC is je functie zowel bestuurlijk als inhoudelijk. Daar houd ik van. Dit voorjaar kijken we terug op de nieuw ingezette organisatie en bestuursstructuur: wat vinden we goed, wat kan beter? We moeten voortdurend alert zijn en kijken naar je eigen mandaat. Dat is ons moreel kompas.”


Rode draad.

“De basis voor het werk van de BSNC moeten we niet uit het oog verliezen: we zijn bezig met sportaccommodaties en cultuurtechniek. Die moeten functioneel en veilig zijn, de kwaliteit moet voldoende zijn. Dat is de rode draad, dat is ons vertrekpunt. Meeste winst is de komende tijd te behalen op de ontwikkelopgaven voor de energietransitie en circulariteit, aansluitend op de Parijse klimaatdoelstellingen. Het vliegwiel is in beweging gezet door de overheid, we verkennen, nemen besluiten en werken beleid uit in die richting. En als het eenmaal echt in beweging komt dan gaat het snel. “

Ron voegt eraan snel toe: “Je zou bijna vergeten dat ik penningmeester ben en allereerst de financiën op orde moet hebben. Een gezonde vereniging, dat is mijn eerste taak en daar word ik op afgerekend.”


Blijf in gesprek met elkaar 

Ik wens voor de komende tijd voor iedereen een goede samenwerking. Dat we in dit digitale tijdperk en met alle sociale media voldoende tijd nemen om met elkaar in gesprek te zijn. Op de vraag hoe Ron dit doet antwoordt hij: “Tussen de regels doorlezen. Van een mail, een voicemailbericht. Beter is eens te bellen en te informeren. Iedereen heeft een mening, feiten doen er niet meer toe. Daar moeten we voor waken.”


Wie is Ron Leppers?  

Directeur bij SGS Intron. Ron Leppers heeft een achtergrond in bouwkunde en materiaalkunde aan TU Eindhoven. Vanuit de techniek is hij het vak ingerold en doorgegroeid naar een managementpositie. Daar gaat het nog altijd om materialen en producten keuren, onderzoeken, ontwikkelen.

Ron woont met zijn vrouw in een klein dorpje onder Eindhoven. Hij doet graag aan sport: tennis en hardlopen, naar muziek luisteren, koken en eten. Als voorzitter van de tennisvereniging in zijn dorp ervaart Ron de sterke sociale cohesie, het ‘ons kent ons’ en de vriendelijkheid en welwillendheid waarmee zaken tot stand komen. “Bij de BSNC neem ik meer afstand en benaderen wij de onderwerpen in een breder perspectief. Dit zijn (inter-) nationale onderwerpen als milieu, circulariteit, het overleg met een grote groep stakeholders met diverse belangen en de landelijke overheid. De ervaringen lokaal helpen om het landelijk te begrijpen en vice versa. Dat maakt het razend interessant.”

Meer nieuws