Laatste update KNVB2-15 versie 2019: Sportvloerenlijst per 1/1/2021 aangepast

Vandaag (17 december 2020) heeft het College van Deskundigen van het NOC*NSF (vertegenwoordigers van de bonden, de gemeenten en de branche) afgesproken hoe om te gaan met de laatste fase van de implementatie van de KNVB2-15 versie 2019 norm. Er is door betrokken partijen hard gewerkt om enerzijds maximaal te voldoen aan de KNVB2-15 norm, anderzijds de technische en organisatorische uitvoerbaarheid recht te doen. Zo is de testcapaciteit opgeschaald, zijn systemen doorontwikkeld en wordt de sportvloerenlijst opgeschoond. Op dit moment zitten veel kunstgrassystemen voor voetbal in het laboratoriumproces en blijken deze bijna allemaal te voldoen aan de KNVB-norm. Dit geeft vertrouwen voor het vervolg, de praktijktesten.

De inzet van de branche, via haar vertegenwoordigers in het College van Deskundigen, is er vanaf dag één op gericht, (nieuwe) systemen te maken, die voldoen aan de KNVB2-15 norm. Harde eis van de opdrachtgevers, de adviesbureaus en de aannemers en leveranciers is daarbij dat er voldoende goedgekeurde systemen op de sportvloerenlijst 2021 komen te staan.

Omdat op dit moment van nog te veel systemen de uitkomsten van de praktijktesten onbekend zijn, heeft de branche aangedrongen op een verlenging van de ‘ontheffingsregeling’ (het ‘addendum’ genoemd).

Na stevige onderhandelingen ligt er nu een compromis voor, met een nieuw, verscherpt, addendum. Verscherpt, omdat dat alle partijen helpt door te gaan met de ontwikkeling en innovatie van betere kunstgrassystemen (voor voetbal).

Het addendum wordt:

  • De gemeten energierestitutie heeft een gemiddelde meetwaarde tussen de 20% en 44%.
    Bij een (eventuele) herkeuring daarvan zullen individuele meetwaarden van energie restitutie, schokabsorptie en verticale deformatie die gemeten worden niet leiden tot een afkeuring.
  • Het addendum loopt af op 1 januari 2022.

Naast het aangescherpte addendum is in het CvD het volgende afgesproken:

  • Vanaf 1 januari 2021 worden enkel KNVB geteste kunstgrasvoetbalsystemen geregistreerd op de sportvloerenlijst van NOC*NSF. Zodra alle lopende projecten zijn afgerond verdwijnen de ‘oude’ kunstgrasvoetbalsystemen van de sportvloerenlijst (Voor een overzicht van KNVB geteste kunstgrasvoetbalsystemen kan je filteren op type-toevoeging ‘KNVB versie 2019’ op de sportvloerenlijst).
  • Wanneer het addendum van toepassing is, dient een herkeuringsrapportage op de onderdelen van het addendum overlegt te worden.
  • Aannemers komen, met hulp van NOC*NSF, op de sportvloerenlijst wanneer zij een testrapport en het akkoord van de betreffende leverancier overleggen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Partijen kunnen zich hiervoor direct richten tot accommodatiezaken@nocnsf.nl.

 

De BSNC is blij dat er nu (eindelijk) duidelijkheid is, rondom de invoering van de KNVB2-15 norm.
Wij beseffen dat er concessies zijn gedaan, waar niet iedereen achter kan staan, maar dat het een werkbaar compromis is.

 

Dank aan alle BSNC-leden die zich ingezet hebben om dit compromis te bereiken.

Meer nieuws

X