Day

december 21, 2022
De gemeenten, sport en markt zijn al een paar jaar met elkaar in gesprek om de toepassing van de KNVB2-15 norm in de praktijk te optimaliseren. Recent is een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd naar het effect van verschillende typen infill op de speelkwaliteit. De uitkomsten waren voor het College van Deskundigen aanleiding om te besluiten, per...
Lees verder
Help je mee om het BSNC-congres conGRAS bekend te maken? Gebruik ons persbericht en zet het in je eigen nieuwsbrief, op de website of mail het naar jouw contacten. Direct naar het persbericht.  
Lees verder
In deze deelsessie spreekt Joost Brouwer, initiatiefnemer van De Waterbank, over vraag en aanbod in water. De Waterbank is een verbindingsplatform dat wordt gedragen door publiek-private partijen. Op het platform komen vraag en aanbod van restwater bij elkaar. De verbinding vindt plaats tussen een partij die beschikt over restwater en een partij die vraag heeft...
Lees verder
Joep Frissel van Wageningen Environmental Research (WENR) verzorgt op 8 februari een deelsessie over biodiversiteit rondom sportvelden. Tijdens de sessie onderbouwt ze het belang ervan. Voor toekomstige sportaccommodaties is het goed om dit mee te nemen bij het ontwerp en de inrichting. Maar ook bij bestaande sportaccommodaties zijn er voldoende mogelijkheden. Vanuit het PPS-onderzoek Grasvelden, Klimaat...
Lees verder
In het ultieme natuurgras-sportveld groeien alleen gezaaide cultuurgrassen. Spontaan opkomende grassen en kruiden zijn ongewenst. Waar voorheen de symptomen van ongewenste ontwikkelingen konden worden ‘gecorrigeerd’ met de gifspuit, ligt de nadruk nu op mechanische en biologische bestrijding. Voor de langere termijn is preventie echter een efficiëntere insteek. Immers, wanneer ongewenste soorten zich niet vestigen, hoef...
Lees verder
In 2023 wil de BSNC met een videocampagne aandacht vragen voor het werken in onze branche, in het beheer en onderhoud van sportvelden. Met deze korte filmpjes en reportages willen we meer bekendheid geven aan het werk, aan de vernieuwende aspecten in het werk (bijvoorbeeld duurzaamheid) om studenten en zij-instromers te interesseren en te werven....
Lees verder
Welke trends en ontwikkelingen zie jij vanaf 2023 voor de branche en de BSNC? Waar moeten we ons op richten? Blijft duurzaamheid een thema? Vraagt de kwaliteit van buitensportvoorzieningen meer aandacht? En zijn er andere zaken waar we ons ook mee bezig moeten houden in het belang van jullie als leden? Via deze enquête vragen...
Lees verder
Beste leden van de BSNC, de laatste nieuwsbrief van 2022 ligt voor je. Wat een raar jaar (weer)! Het begon hoopvol, we hadden ons goed herpakt na de coronacrises en ook de economische schade binnen onze sector bleek mee te vallen. Maar een nieuwe nog grotere crisis ontstond, oorlog op het Europese continent. Dat vroeg...
Lees verder
X