Addendum KNVB2-15 norm alleen van toepassing op polymerische infill kunstgrasvelden

De gemeenten, sport en markt zijn al een paar jaar met elkaar in gesprek om de toepassing van de KNVB2-15 norm in de praktijk te optimaliseren. Recent is een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd naar het effect van verschillende typen infill op de speelkwaliteit. De uitkomsten waren voor het College van Deskundigen aanleiding om te besluiten, per 1 januari 2023 het addendum van de KNVB2-15 norm alleen te handhaven op de polymerische infill kunstgrasvelden. Voor alle andere typen kunstgrasvelden geldt het addendum daarmee niet meer. Via deze link kun je het volledige bericht lezen op www.sportinfrastructuur.nl.

 

Meer nieuws