Een vliegende start van 2023

Beste lezers van de BSNC-nieuwsbrief, na een paar rustige en gezellige feestdagen bruist het alweer volop op het bureau van de BSNC. We hebben er zin in!

We werken aan de implementatie van de aanpassing van de BSNC-structuur, met name de inrichting van commissies. Ook kunnen we nu uitvoering geven aan de (extra) plannen die door VWS worden gesubsidieerd; een verkenning van de verbreding binnensport en veel meer aandacht voor duurzaamheid. Daarom vinden deze week de eerste gesprekken plaats met kandidaten voor de (project-)functies van kwartiermaker verbreding en de projectleider en communicatieadviseur duurzaamheid. En er komen een paar belangrijke data aan. De eerste is op 8 februari: aanmelden voor conGRAS kan hier.

De BSNC is aanwezig op twee sportbeurzen: de Vakbeurs Sportaccommodaties op 9 maart en de Nationale Sport Vakbeurs op 15 november 2023. Onze eigen voorjaars- ALV is op 31 maart, locatie nog niet bekend.

In het eerste kwartaal van 2023 publiceren wij de Handreiking Renoveren, ombouwen kunstgrassportvelden. Ook starten we een onderzoek naar de effectiviteit zorgplichtmaatregelen, en zijn we partner in het KNVB-onderzoek Kwaliteitsverbetering natuurgrasvelden.

Meer nieuws