2022, een jaar van uitersten

Beste leden van de BSNC, de laatste nieuwsbrief van 2022 ligt voor je.

Wat een raar jaar (weer)!
Het begon hoopvol, we hadden ons goed herpakt na de coronacrises en ook de economische schade binnen onze sector bleek mee te vallen.
Maar een nieuwe nog grotere crisis ontstond, oorlog op het Europese continent.
Dat vroeg weer nieuwe veerkracht. Allereerst natuurlijk om hulp en opvang te bieden aan de oorlogsslachtoffers, maar ook zorgen over escalatie, de gevolgen van de economische sancties en de impact op ons hier in Nederland. De laatste maanden rijzen de kosten de pan uit, vooral door de kosten van energie, de inflatie bestaat inmiddels uit dubbele cijfers en steeds meer mensen komen in de financiële problemen …  2022 werpt haar schaduw vooruit over 2023.

Ondanks al deze zorgen en (geopolitieke) ontwikkelingen, hoor ik onze leden niet klagen over werk en omzet. Gemeentes investeerden dit jaar volop in sportvoorzieningen, de roep om duurzame sportfaciliteiten en herbruikbaarheid, energiebesparingen en innovaties is luider dan ooit.

We staan als branche (en als BSNC) vooraan in de ontwikkelingen, klaar om een proactieve rol te nemen in het aanpakken van deze vraagstukken.

We zitten aan tafel bij de beleidsmakers en -beslissers, onze kennis en kunde wordt gewenst en gewaardeerd. Daar gaan we in 2023 natuurlijk mee door!
Ondertussen hebben we 2022 ook nog gebruikt om een vereenvoudiging van de BSNC-organisatie door te voeren. Dit om de slagkracht van de BSNC behoorlijk te verbeteren!

De uitspraak van ECHA (Europese verbod op polymere infill over 6 jaar), de start van het nieuwe kwaliteitszorgsysteem, onze rol in de routekaart verduurzaming van de sport (VWS-project), het aanjagen van innovaties en tot slot, een verkenning van de verbreding van het aandachtsgebied van de BSNC, meer dan genoeg om onze tanden komend jaar in te zetten, naast onze congressen (conGRAS en KUNSTgres), ledenbijeenkomsten, Webinars, opleidingen en onderzoeken.
Mooi dat al dit werk ook gezien en gewaardeerd wordt. Zo sterk zelfs, dat de BSNC voor het eerst in haar bestaan, een behoorlijke subsidie heeft gekregen van het ministerie van VWS om een deel van de ambities waar te kunnen maken. Dank daarvoor.

Maar ook veel dank ook aan alle leden die zich hebben ingezet (de meesten vrijwillig) voor de BSNC afgelopen jaar en zich in gaan zetten komend jaar! Fantastisch, wat een energie en wat een hoop werk verzetten we met elkaar!

Ik kijk dan ook reikhalzend uit naar een fantastisch 2023, hopelijk jullie ook.

Maar voor het zover is, wens ik jullie allemaal, namens het bureau en het bestuur, even een moment van rust en gezellige (voor onze leden van onder de grote rivieren; zalige) kerstdagen toe.
Een moment van bezinning, familie, traditie en met elkaar.

Tot volgend jaar!
Edward van der Geest, voorzitter BSNC

Meer nieuws