conGRAS 2023 deelsessie: Plaaginsecten duurzaam aanpakken

Plaaginsecten in grassportvelden en golfbanen zijn een toenemend probleem. Daar zijn verschillende oorzaken voor te geven. Klimaatverandering met langere periodes van droogte en vaker extreme regenval is een aanslag op de sterkte en weerstand van het gras en de bodem. Nationale en internationale handel zorgt ervoor dat plagen makkelijker versleept worden naar andere gebieden en landen. Het veranderende klimaat faciliteert vervolgens de blijvende vestiging van plagen uit zuidelijker gelegen, warmere landen.

Tegelijkertijd verschraalt de biodiversiteit binnen ons land, dus het aantal potentiële bestrijders en hun leefomgeving nemen af. En voor ‘importplagen’ zijn lokaal niet altijd direct biologische vijanden aanwezig. Chemische oplossingen voor de plaaginsecten zijn niet meer voorhanden en worden sowieso maatschappelijk gezien nauwelijks geaccepteerd. Wie wil z’n kind nog laten sporten op een veld dat een chemische behandeling heeft gehad?

Omdenken voor de langere termijn

Voor de lange termijn ligt de oplossing wellicht in verbetering van bodem en bemesting, en in grassoorten die beter bestand zijn tegen de moeilijker klimaatomstandigheden. Ook het bevorderen van biodiversiteit is onderdeel van de oplossing. Daar gaat echter tijd overheen, dit is geen instant-oplossing.

Wat als er nù schade is?

Bij een acuut probleem met schade door engerlingen of emelten is het nodig om in te grijpen om de grasmat bespeelbaar te houden. Dat kan met behulp van biologische bestrijding. Bij biologische bestrijding worden natuurlijke vijanden ingezet om een plaaginsect terug te dringen. Met voldoende kennis van het plaaginsect kan de juiste en meest effectieve biologische bestrijder worden gekozen. Belangrijke voorwaarden voor het resultaat zijn de juiste toepassings-omstandigheden en een optimale toepassingstechniek. Op die manier kan biologische bestrijding de beste oplossing bieden!

Wat kan je leren tijdens deze sessie?

In de presentatie neemt Ad van Bruggen van Biocontrole ons, samen met enkele beheerders van sportvelden, mee in de wereld van de diverse plaagdieren die het gras en de wortels te lijf kunnen gaan, de omstandigheden waaronder ze voorkomen, en de gevolgen voor uw sportveld. Ook komen de biologische oplossingen aan de orde, de timing en omstandigheden die wenselijk zijn en de techniek waarmee de bestrijders optimaal toegepast kunnen worden.

Na de sessie heb je een beter beeld van de bedreigingen door plaagdieren die je op een sportpark kunt verwachten en hoe de diverse plagen op een verantwoorde, natuurlijke wijze beheerst kunnen worden.

Biologische bestrijding: beter voor bodem, gewas, beheerder en uiteraard ook voor de sporter die het hele jaar door op een zo mooi mogelijke grasmat zijn sport wil beoefenen!

Kom op 8 februari naar deze deelsessie!

Inschrijven voor conGRAS

Deelname voor BSNC-leden is gratis. Niet leden betalen € 225,00. Schrijf je nu in. Je hoeft je niet aan te melden voor een deelsessie. Op de dag zelf maak je de keuze aan welke deelsessies je wilt deelnemen.

Meer informatie over conGRAS vind je via deze link.

Meer nieuws