Wat komt er vanaf 2023 af op de branche en de BSNC?

Welke trends en ontwikkelingen zie jij vanaf 2023 voor de branche en de BSNC? Waar moeten we ons op richten? Blijft duurzaamheid een thema? Vraagt de kwaliteit van buitensportvoorzieningen meer aandacht? En zijn er andere zaken waar we ons ook mee bezig moeten houden in het belang van jullie als leden? Via deze enquête vragen we je, of je bovenstaande vragen wilt beantwoorden. De uitkomsten gebruikt het bestuur bij de vorming van commissies in 2023.

Tijdens de najaars-ALV hebben de BSNC-leden ingestemd met het voorstel van het verenigingsbestuur om vanaf 2023 met commissies te gaan werken. De herintroductie van commissies maakt een betere focus mogelijk op vraagstukken die op de branche afkomen en uitdagingen waar we voor staan. Ook nodigt het leden meer uit een actieve rol te pakken die het beste aansluit bij hun kennis en expertise. Vanuit de commissies worden werkgroepen samengesteld op basis van inhoudelijke vragen.

We hopen dat je mee wilt werken aan deze enquête! Reageren kan tot vrijdag 13 januari! Via deze link kom je bij de enquête

 

Meer nieuws