Deelsessie conGRAS 20023; Publiek-private samenwerking in het gebruik van restwater op sportaccommodaties

In deze deelsessie spreekt Joost Brouwer, initiatiefnemer van De Waterbank, over vraag en aanbod in water. De Waterbank is een verbindingsplatform dat wordt gedragen door publiek-private partijen. Op het platform komen vraag en aanbod van restwater bij elkaar. De verbinding vindt plaats tussen een partij die beschikt over restwater en een partij die vraag heeft naar dit water.

De Waterbank biedt de mogelijkheid om hieraan een operationele partij te koppelen om de verbinding te realiseren. Ook is er de mogelijkheid om de verbinding tussen vraag en aanbod over tijd te maken. Dit wordt “Water voor Later” genoemd. Hiermee sla je op een sportaccommodatie overtollig restwater in een natte periode op, zodat dit ingezet kan worden als duurzame waterbron gedurende een droge periode.

Inschrijven voor conGRAS

Deelname voor BSNC-leden is gratis. Niet leden betalen € 225,00. Schrijf je nu in. Je hoeft je niet aan te melden voor een deelsessie. Op de dag zelf maak je de keuze aan welke deelsessies je wilt deelnemen.

Meer informatie over conGRAS vind je via deze link.

 

 

Meer nieuws