Kwaliteitskeur voor sportparken?

Hoe staan de sportparken in Nederland er voor? Voldoen ze wel aan alle voorschriften en wordt er wel geïnvesteerd in kwalitatief goede sportparken? Eigenlijk weten we dat niet goed. Een werkgroep van leden, VSG en NOC*NSF is onder leiding van BSNC bezig nieuwe initiatieven te onderzoeken om de kwaliteit van sportparken in Nederland te verhogen.

Aanleiding was een oproep van Gerrit de Koe van gemeente Amsterdam. Omdat hij wel degelijk vindt dat er meer aandacht  voor kwaliteit zou moeten zijn, opperde hij de idee dat BSNC een keurmerk zou ontwikkelen voor sportparken. Dat zou een mooie uitdaging zijn. Om de wenselijkheid en haalbaarheid daarvan te onderzoeken, is de werkgroep in het leven geroepen. Het doel van de werkgroep is drieërlei:

  • Geven van een kwaliteitsimpuls aan sportparken
  • Bevorderen dat sportparken in Nederland voldoen aan wettelijke eisen en regelgeving.
  • Vergroten van draagvlak bij opdrachtgevers om te investeren in kwaliteit

Peiling VSG
Vanuit onze partner VSG is een peiling uitgevoerd onder gemeenten. Bijna 80 gemeenten hebben een vragenlijst ingevuld waarmee we een goede indicatie van de mening van de gemeenten. Uit de peiling blijkt voldoende draagvlak voor kwaliteitsverbetering van sportparken en de ontwikkeling van een kwaliteitskeur. Dat kan een keurmerk zijn maar kunnen wellicht ook andere instrumenten zijn zoals een leidraad.

Hoe verder?
De werkgroep gaat onderzoeken welke instrumenten we in kunnen zetten om een kwaliteitsimpuls te geven. Heb je daar ideeën over of wil je actief meedenken over dit onderwerp, dan horen we dat graag.

Meer nieuws

Plaats een reactie