Aanscherping normen instrooizand

Onlangs is overeengekomen in WG 4 en WG 6 en vastgesteld in WG 1, dat de normen voor instrooizand worden aangescherpt. Deze aanscherping is enerzijds een risico-beperkende maatregel in verband met de waterproblematiek kunstgrasvelden.Anderzijds is deze aanscherping nodig om de ruime bandbreedte in te perken om tot kwalitatief betere velden te komen.

Deze normen zijn aanleiding geweest om het gesprek aan te gaan met de twee grootste infill leveranciers in Nederland (Kremer en Sibelco). Tijs van Lierop (vz. WG 4), Erik van Swinderen (vz. WG 6), Rob Heusinkveld (vz. Taakgroep Waterproblematiek) en Matthijs de Bruin waren bij dit gesprek aanwezig. Dit gesprek heeft geleid tot een kleine aanpassing van de norm. De reden van aanpassing heeft betrekking op het voorkomen van leveringsproblematiek van het instrooizand en daardoor een verhoging van de kosten. Deze aanpassingen hebben er tevens voor gezorgd dat er een samenvoeging heeft plaatsgevonden.

Het volgende is vastgesteld en wordt per 1 januari 2017 doorgevoerd op de NOC*NSF Sportvloerenlijst

  • De M4.a norm heeft nu betrekking op het infillzand voor alle zandingestrooide hockeyproducten, korfbal en voetbal
  • Hiermee vervallen de normen M4.c, M4.e en M4.f (zie hieronder)
  • De M4.b norm heeft betrekking op zandkunstgras tennis

M4.f
Voor wat betreft de infill voor voetbal heeft het overleg met de zandleveranciers ons ook doen inzien dat de zandinfill norm voor voetbal M4.f (FIFA) heeft geleid tot een diversiteit aan verschillende infill types in de voetbalmatten. Om ook hierin toekomstige problemen te voorkomen en duidelijkheid te verschaffen in de opbouw van deze infill wordt door de KNVB het proces in gang gezet om voor de Nederlandse markt een uniforme norm in te zetten (M4.a). De voorgestelde voetbal infill norm is getoetst, alle huidige voetbalproducten passen hier binnen dus een aanpassing leidt niet tot problemen.

Ter informatie: aan de hand van een analyse van de afgelopen twee jaar is duidelijk geworden dat de samenstelling van de aangelegde velden voor 90% binnen de aangescherpte norm valt.

Door de herziende normen door te voeren per 1 januari 2017 hanteren we een overgangsperiode. Door hier nu over te communiceren, kunnen onder andere de aannemerij en leveranciers zich voorbereiden op deze wijziging.

Plaats een reactie