Inkoop in corona crisistijd: hoe doe je dat?

Vorige week pleitte de BSNC er voor om renovatiewerkzaamheden aan sportvelden naar voren te halen. Om te voorkomen dat door het opschuiven van competities de noodzakelijke werkzaamheden in het gedrang komen en daarmee ook de veiligheid voor de sporters. Bovendien is dit goed voor het overeind houden van bedrijven die dit onderhoud plegen.

Verschillende BSNC-leden vroegen of we de mogelijkheden konden onderzoeken om aanbestedings- en inkoopprocedures in corona-crisistijd helder te krijgen. Navraag bij PIANOo brengt al goede inzichten.

Sinds 31 maart heeft PIANOo (Het expertisecentrum voor aanbesteden) het dossier ‘Coronacrisis en inkoop’ (klik hier voor meer info). Hier lees je de antwoorden op de vragen over de gevolgen van de coronacrisis voor de inkoop. PIANOo doet ook een beroep op opdrachtgevers, zich te gedragen als een maatschappelijk verantwoord opdrachtgever en rekening te houden met het effect van opdrachten op het milieu, het klimaat en sociale aspecten én het effect op de markt. Dit vraagt een professionele houding van de publieke opdrachtgevers en zorgt ook voor organisatorische en juridische dilemma’s. Het gaat telkens om een afweging tussen organisatiebelang en economisch belang. Het dossier gaat in op vragen die spelen en wordt steeds bijgewerkt. De vier hoofdvragen zijn;

1. Wat zijn de gevolgen voor mijn lopende aanbestedingsprocedures?

2. Wat zijn de gevolgen voor mijn aanbestedingen die nog niet gestart zijn?

3. Welke bijzondere procedures kan ik hanteren?

4. Wat zijn de gevolgen voor mijn lopende contracten

 

OPROEP!

Graag horen we van BSNC-leden de positieve ervaringen met aanbestedingsprocedures in deze tijd. Dan delen wij deze in de BSNC-nieuwsbrief. Bel met Hans Arends (06-21649594) of mail naar info@bsnc.nl.

Meer nieuws