Versoepelingsregeling kunstgrasnorm

Constructief overleg heeft geleid tot de genereuze handreiking van de KNVB om de versoepelingsregeling van de kunstgrasnorm te verlengen tot en met 31 december 2020. Concreet houdt dit in dat velden niet afgekeurd kunnen worden op bijvoorbeeld energierestitutie.

  • Als branche is afgesproken dat er wel gemeten blijft worden.
  • De branche heeft de inspanningsverplichting op zich genomen om velden bij afkeuring o.b.v. energierestitutie na 3 maanden te herkeuren.
  • De begeleidingsgroep/werkgroep legt de beschikbare meetdata op korte termijn naast elkaar. Deze feiten zullen helpen bij de verdere introductie van KNVB2-15 norm.
  • De KNVB heeft aangegeven, de gevolgen van de corona-crisis voor de branche nauwlettend te volgen en wil met de branche daarover in gesprek blijven.

Meer weten? Check: Veelgestelde vragen KNVB norm (NOC*NSF-KNVB2-15) voor kunstgrasvelden.

Meer nieuws

X