BSNC: “Haal groot onderhoud sportvelden naar voren zodat we op tijd klaar zijn voor nieuwe seizoen”

Door de corona-crisis ligt de georganiseerde sport momenteel stil. De grote vraag is uiteraard voor hoe lang. De branchevereniging voor de aanleg, onderhoud en beheer van sportvelden (BSNC) pleit daarom voor het naar voren halen van de renovatiewerkzaamheden. Voorzitter Edward van der Geest: “Zo voorkomen we, dat door het opschuiven van competities de noodzakelijke renovatiewerkzaamheden in het gedrang komen en daarmee ook de veiligheid voor de sporters. Bovendien is dit goed voor het overeind houden van bedrijven die dit onderhoud plegen.”

Jaarlijks worden in de zomermaanden, wanneer de sportcompetities stil liggen, renovaties aan de sportvelden uitgevoerd. In het voorjaar, veelal in de maanden maart tot en met mei, worden deze renovaties via aanbestedingen op de markt gebracht. Van der Geest: “Door de corona-crisis krijgen de aanbestedingen bij gemeenten geen prioriteit of worden uitgesteld. Tegelijkertijd ligt de georganiseerde sport op dit moment stil en spelen sportbonden met de gedachte om -zodra de mogelijkheid zich voordoet- competities te hervatten en deze door te laten lopen tot in de zomer. Als dit laatste gebeurt, kunnen de regulier geplande renovatiewerkzaamheden in de zomermaanden niet worden uitgevoerd. Dit levert zowel een strop op voor de branche als veiligheidsrisico’s voor de sporters.”

Van der Geest wijst erop dat aanbestedingen juist nu moeten doorgaan. “Opdrachtgevers en hun adviseurs zouden, indien mogelijk, de sportveld-renovaties (zowel voor natuurgras als kunstgras) versneld naar voren kunnen halen. Hierdoor zijn werkzaamheden mogelijk al gedaan op het moment waarop competities kunnen worden hervat. Uitstel van aanbestedingen leidt volgens de aannemers tot problemen in de komende maanden binnen de branche en de georganiseerde sportbeoefening. Als BSNC roepen we op tot overleg met alle betrokken partijen (gemeenten, sportbedrijven, adviesbureaus, leveranciers én sportbonden) om nu de handen ineen te slaan om problemen na de zomer te voorkomen. Overigens hoeft men voor opdrachten onder de 50.000 euro geen aanbesteding uit te schrijven.”

Meer nieuws