CORONA DOSSIER

Het Corona virus bedreigt onze samenleving. De BSNC heeft dankzij de samenwerking met VHG en VSG een speciaal en actueel dossier samengesteld, met informatie die voor uw bedrijf of organisatie van betekenis kan zijn.

Mocht u vragen hebben aangaande het garanderen van de continuïteit van uw bedrijf, dan kunnen de leden van de BSNC contact opnemen met de helpdesk van de VHG.

Praktische links:

  • RIVM: voor de meest actuele en volledige informatie met betrekking tot corona-aanpak.
  • VNO-NCW: hoe veilig en gezond om te gaan met COVID-19 op de werkvloer
  • KVK: Bekijk hier wat je kunt doen en welke regelingen de overheid aanbiedt.
  • Ministerie van Buitenlandse zaken: reisadviezen voor landen of gebieden waar het
    coronavirus is gevonden
  • Stigas: preventie-informatie voor ondernemers en werknemers in de groene sector
  • Sazas: verzuimspecialist voor werkgevers en werknemers.


Praktische tips:

Handvatten om op een sociaal veilige manier sport te blijven aanbieden
De BNC deelt praktijkervaringen en –oplossingen van leden die er aan bijdragen om ondanks de COVID-19 maatregelen toch werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren en te kunnen blijven sporten.

In dit artikel aandacht voor een Whitepaper van Veiligesportvloer.nl, met handvatten om op een sociaal veilige manier sport te blijven aanbieden.

In de Whitepaper is vooral naar de praktische kant gekeken voor de toepassing van de protocollen die opgesteld zijn voor de binnensport. Met de bedoeling sporten voor iedereen  leuk te houden ondanks de regels waar iedereen aan gebonden is.

De inhoud van de Whitepaper is tot stand gekomen na gesprekken met beheerders, beleidsmedewerkers en professionals. Meegewerkt hebben onder andere Gust van Montfort (hoofd medische staf van PSV en als chirurg verbonden aan het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven) en Willem Jan van Hulst (eigenaar van Tennis Academy Van Hulst).

De Whitepaper vind u hier.

 

 

Meer nieuws