Handvatten om op een sociaal veilige manier sport te blijven aanbieden

De BNC deelt praktijkervaringen en –oplossingen van leden die er aan bijdragen om ondanks de COVID-19 maatregelen toch werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren en te kunnen blijven sporten.

In dit artikel aandacht voor een Whitepaper van Veiligesportvloer.nl, met handvatten om op een sociaal veilige manier sport te blijven aanbieden.

In de Whitepaper is vooral naar de praktische kant gekeken voor de toepassing van de protocollen die opgesteld zijn voor de binnensport. Met de bedoeling sporten voor iedereen leuk te houden ondanks de regels waar iedereen aan gebonden is.

De inhoud van de Whitepaper is tot stand gekomen na gesprekken met beheerders, beleidsmedewerkers en professionals. Meegewerkt hebben onder andere Gust van Montfort (hoofd medische staf van PSV en als chirurg verbonden aan het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven) en Willem Jan van Hulst (eigenaar van Tennis Academy Van Hulst).

De Whitepaper vind u hier

Meer nieuws