Inspirerend overleg platform Gemeenten en Sportbedrijven en VSG Normalisatiecommissie

Inspirerend overleg platform Gemeenten en Sportbedrijven en VSG Normalisatiecommissie

Door Michael Welten
Onze branchevereniging heeft zoals u allen weet meerdere platforms. Eén daarvan is het platform Gemeente & Sportbedrijven waarin de opdrachtgevers op gebied van beheer en onderhoud buitensportvoorzieningen samenkomen. Ons platform bestaat uit ca. 50 leden en het platformbestuur bestaat uit de volgende leden: Mark Valstar (Gemeente Westland), Michiel van Koningsbruggen (Gemeente Utrecht), Rob Alberts (Gemeente Amsterdam), Michael Welten (NV SRO). Om zoveel mogelijk ontwikkeling in onze branche te stimuleren is het van belang dat we op de hoogte zijn van wat er in diverse gemeenten speelt, wat de ontwikkelingen in de markt zijn en wat overheid en bonden als ambities hebben. Om deze redenen is het belangrijk dat wij de BSNC de samenwerking zoekt met, of in ieder geval haar oor te luisteren legt bij diverse andere organen in het land. Vaak staan er onderwerpen op de verschillende agenda’s die elkaar feilloos aanvullen maar soms elkaar verstoren. Om ervoor te zorgen dat de agenda’s van VSG en BSNC elkaar aan blijven vullen zoeken wij op diverse manieren de verbinding met elkaar.

Op zes juni is er een gezamenlijk overleg geweest met de Normalisatiecommissie van de VSG en het Platform Gemeente & Sportbedrijven van de BSNC. Dit initiatief is ontstaan om dat met name het betreffende platform G&S en VSG veel overlap van onderwerpen op de agenda heeft en in veel gevallen zijn dezelfde mensen direct of indirect betrokken bij deze onderwerpen. Op deze manier denken we de kostbare tijd van eenieder zo efficiënt mogelijk in te zetten en blijft er nog meer tijd over om de resultaten uit deze samenwerkingen tot uitvoer te brengen. Het overleg was een goed overleg en ik zie net als mijn mede platformbestuursleden mogelijkheden voor continuering. Een dergelijk overleg zal geen vervanging moeten zijn van een platform maar we zullen te allen tijde kijken waar we welke onderwerpen agenderen en hoe we hier zoveel mogelijk rendement uit kunnen halen.

Het (inmiddels in mindere mate) bijzondere was ook nog dat het een online meeting betrof met een hele goede opkomst. Mede dankzij de heldere regels van de voorzitter en de discipline bij de deelnemers was dit een bijzonder prettig en efficiënt overleg. Het was dat velen van de aanwezigen pleitten om in het vervolg in iedere geval een aantal van dit soort meetings online te organiseren. Uiteraard is het samenkomen van groot belang en heeft een grote meerwaarde. Het niet hoeven reizen kan echter zorgen voor een grotere opkomst.

Meer nieuws