Zomer! Namens de voorzitter

Zomer

Ken je dat? De pre-vakantiestress? Alsof alles vòòr de vakantie rond moet zijn! Alsof er niets meer is ná de vakantie… Dat gevoel. Elk jaar neem ik me voor niet in die valkuil te stappen en op tijd wat gas terug te nemen… Eerlijk gezegd is het me nu weer niet gelukt.

Eigenlijk is dat voor onze branche ook niet zo vreemd. De zomerstop of het zomerreces is in het veld natuurlijk hèt moment dat er renovaties of groot onderhoud plaats vinden of dat er een nieuw veld aangelegd moet worden. En dan maakt het niet uit of het natuur of kunstgras is.

Dit jaar is het wel anders dan anders. Een deel van het werk is al eerder gestart, voor sommige is de werkvoorraad lager dan anders… allemaal effecten van Covid-19. De branche hield half maart -net als de rest van de wereld- de adem in. Een virus dat 8000 km weg was, was veel sneller dan gedacht, ineens hier! Geen vaccin, geen medicijn, een ongekende pandemie was een feit, de wereld kwam tot stilstand. Gelukkig waren de draconische maatregelen effectief, kon onze gezondheidszorg het (net) aan en is de lock down alweer grotendeels achter ons.

De BSNC inventariseerde, via de eerder al gepubliceerde enquête, hoe het met onze leden ging en gaat. Wat we als branchevereniging voor hen konden betekenen. Mooi om te zien, dat er een grote mate van saamhorigheid is en dat (de meeste) leden er tot nu toe goed doorheen zijn gekomen. Natuurlijk kijken we (sommigen met een terechte zorg) naar de ontwikkelingen binnen de gemeenten. Wat gaat er met gepland werk en gereserveerde budgetten gebeuren, trekt de vraag weer (op tijd) aan? Genoeg vragen, maar ook genoeg nuchterheid. We zijn nu druk. We doen maximaal ons best het lopende werk goed af te ronden, zoals te doen gebruikelijk.

De BSNC gaat het ontmoeten weer organiseren. Eén van onze belangrijkste zo niet dè belangrijkste pijler van de BSNC. Want wat hebben we elkaar, het gesprek, de anekdotes, het uitwisselen van nieuwtjes, de ‘smalltalk’ en het contact gemist! De eerste geplande ontmoeting is onze ALV op 9 oktober (in Amsterdam). We organiseren ook – in het kader van het ontmoeten- tijdens de Nationale Sport Vakbeurs op beide dagen (11 en 12 november) een ledenontbijt. En we gaan vaker ledenraadplegingen doen, met behulp van digitale enquêtes. Een hele effectieve en directe manier van contact met onze leden, waarbij we snel input ophalen en resultaten behalen.

Met recht durf ik te zeggen: er is voldoende leven in de BSNC-brouwerij.

Ik wens je een fijne vakantie!

Edward van der Geest, voorzitter BSNC

 

Meer nieuws