BSNC-impactonderzoek Corona

De Corona-crisis en -maatregelen raken iedereen. Ook, in meer of mindere mate onze branche. De signalen die de BSNC krijgt zijn vooral dat onderhoud en beheer werkzaamheden naar voren zijn of worden geschoven. Dat is een positieve ontwikkeling. Wellicht zijn er nog meer positieve (neven)effecten te benoemen. Tegelijkertijd verwachten we dat onze leden ook negatieve effecten ervaren. En zijn we benieuwd wat onze leden verwachten van de effecten op de wat langere termijn zijn. Om een beter beeld te krijgen van de omvang en impact van de ontwikkelingen en de informatie- en ondersteuningsbehoefte van haar leden heeft de BSNC een impactonderzoek Corona opgesteld. Leden hebben hiervoor via een speciale mailing afgelopen dinsdag een vragenlijst ontvangen. Wij vragen onze leden vriendelijk de vragenlijst uiterlijk woensdag 19 mei in te vullen.

 

Meer nieuws