Bas Reinds over zijn eerste half jaar als bestuurslid

Een half jaar geleden trad Bas Reinds aan als lid van het bestuur van de BSNC. Een mooi moment om hem te vragen naar zijn eerste ervaringen. “Eerlijk gezegd was het even wennen om naast mijn eigen werk, tijd vrij te maken om in de BSNC te duiken. Er speelt toch een hoop en het kost best wat tijd om jezelf in te lezen en alle bloedgroepen te ontdekken.”

Bas -in het dagelijks leven werkzaam als Sales Director Domo Sports Grass Nederland- over de nieuwe organisatiestructuur die de BSNC de afgelopen periode in de praktijk bracht. “Deze werkt naar mijn idee. Het biedt overzicht en creëert duidelijkheid. Tegelijkertijd realiseer ik me dat de vereniging werkt en draait op vrijwilligers. Iedereen doet het erbij. Het is belangrijk dat we niemand overspoelen en het teveel wordt voor mensen. Het is belangrijk dat we focus houden en als bestuur steeds tegen het licht houden wat haalbaar is. En: we goede en constructieve feedback blijven geven op het werk dat mensen verzetten.”

Communicatie

Het valt Bas op dat het best ingewikkeld is om iedereen op de juiste manier betrokken te houden bij bepaalde ontwikkelingen en op de juiste momenten te informeren. “De één wil eerder geïnformeerd worden, de ander spreekt de wens uit om elkaar goed op de hoogte te houden. De grote vraag is wanneer je het goed doet. Alle info is terug te vinden op de site en we informeren onze leden ook actief via de nieuws- en ledenbrieven, maar eerlijk gezegd betrap ik mezelf er ook op dat ik na een hele drukke werkdag geen tijd meer neem om -als ik ’s avonds eindelijk op de bank zit en kan ontspannen- nog even de site te bezoeken of die nieuwsbrieven terug te lezen. Misschien moeten we toch nog eens inventariseren waar mensen behoefte aan hebben en hoe we nog gerichter kunnen inspelen op hun behoeften.”

Impact corona

Op de vraag of de coronacrisis invloed heeft op onze branche, zegt Bas: “Gevoelsmatig denk ik dat deze crisis onze branche dit jaar nog niet zo hard raakt en we in ieder geval de werkgelegenheid behouden. Ik maak me wel zorgen over de komende jaren. Veel gemeenten -vaak de opdrachtgevers binnen onze branche- hebben fors inkomsten misgelopen en zien hun uitgaven op alle manieren enorm toenemen. Dat betekent dat ze uiteindelijk zullen moeten snijden in hun begrotingen. Je kunt namelijk niet meer uitgeven dan dat je binnen krijgt. Zo simpel is het. Het is belangrijk dat we als BSNC bedenken wat wij kunnen doen om te laten zien dat investeren in goede en kwalitatieve velden belangrijk is en noodzakelijk blijft. Het impact-onderzoek wat we deze week uitsturen naar onze leden, helpt daarbij en geeft ons beslist meer inzicht wat onze leden zien en vinden.”

Inspelen op verjonging

Bas vervolgt: “Daarnaast vind ik het belangrijk dat we ook op de langere termijn denken. Hoe staan we er als sector over 10 jaar voor? Ik maak me daar wel zorgen over. De komende jaren vloeit er met de pensionering van ervaren professionals veel know how weg. De grote vraag is hoe we dat opvangen, onze sector weer verjongen en de jeugd interesseren voor ons vak. We zullen echt aandacht moeten hebben voor de opleidingen, kennisoverdracht, nascholing, bijscholing en het betrekken van het mbo. Het is belangrijk dat we de jeugd laten zien wat we doen. Dat is een belangrijke uitdaging waar we naar mijn overtuiging echt op korte termijn mee aan de slag moeten.”

Meer nieuws