Keuze maken tussen gras, hybride en kunstgras? Check het rapport Hybridesportvelden!

Hybride velden beleven een revival. Of beter gezegd: er is een tweede generatie ontwikkeld, waarvoor steeds meer opdrachtgevers belangstelling hebben. Er zijn echter allerlei soorten velden op de markt. Welke kies je dan en waarom? Reden voor de BSNC om een speciale werkgroep onderzoek te laten doen naar de hybride velden die er zijn.

Pleun Lok, voorzitter van de werkgroep Hybride velden: “In de begin jaren ’90 was er de eerste generatie hybride velden onder de naam We-Tra velden (Wedstrijd-Trainingsvelden) en met name Grassmaster velden. De markt was op zoek naar een nieuw type veld, waarbij het aantal speeluren belangrijk was. Deze Grassmaster velden stoelden gedeeltelijk op hetzelfde technische principe als de tweede generatie velden, die nu op de markt is. De eerste generatie beleefde nooit een echte doorbraak. Dat lag niet zozeer aan de constructie, maar vooral aan de wijze waarop men beheer en onderhoud pleegde. Er ging veel mis. Het ontbrak vooral aan kennis op dat gebied.”

Bemensing werkgroep

Men koos bewust voor een brede samenstelling van de werkgroep. Namens de Leveranciers & Producenten sloot André Wolbrink aan, namens de Gemeenten en Sportbedrijven Ben Demmer en Jesse Noordzij (inmiddels opgevolgd door Jaap Verhagen), namens de Aannemers Paul van Berkel, Jacco Meijerhof en Goof Rijndorp (opgevolgd door Bertjan Emons), namens de Adviseurs & Kennisinstellingen Patrick van der Weide (opgevolgd door Jan ter Steege) en Martin Brummel.

Pleun: “Het bestuur van de BSNC vroeg ons of we inzichtelijk wilden maken wat voor type hybride velden op dit moment op de markt zijn. Een inventarisatie dus en geen kwalitatieve beoordeling. Het doel van ons onderzoek is te laten zien wat er is. Zo genereren we een keuzepalet voor opdrachtgevers, gebruikers en andere betrokkenen. Ook hebben we een definitie vastgesteld: een hybride veld is een versterkt (natuur) grasveld, geschikt voor meerdere buitensporten. Het bestaat uit een combinatie van gras en kunstgrasvezels in en gedeeltelijk boven de toplaag van het veld. Het veld is aangelegd op een systeem gebonden bodemopbouw, waarin men ‘losse verticale vezels’ inbrengt of een mat van ‘backing-gebonden verticale vezels’ plaatst, ingevuld met een systeem-gebonden grondmengsel.”

Jaarlijks actualiseren

De voorzitter van de werkgroep vervolgt: “Inmiddels is ons eerste overzicht klaar en beschikbaar en te downloaden op de site van de BSNC. Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee ook wildgroei van de verschillende systemen voorkomen en we kunnen mee sturen in de keuzeaspecten, wat vooral belangrijk is voor de opdrachtgevers. Het is mooi dat er nu een soort van winkelcatalogus beschikbaar is, waardoor we kunnen assisteren bij de keuze voor gras, hybride of kunstgras. We begrijpen dat de ontwikkelingen doorgaan, daarom actualiseren we jaarlijks deze inventarisatie. Bovendien werken we een nieuw onderzoek uit waarin aandacht is voor de recyclebaarheid van hybride sportvelden, de gevolgen van uitspoeling van meststoffen en de aanbestedingsprocedures om meer duidelijkheid te verkrijgen over de aanbestedingsregels. Wat in deze fase bijzonder belangrijk is, is dat men sporttechnische eisen gaat stellen aan hybride velden en daarna de link naar de sportvloerenlijst actueel kan worden. Vochtbeheersing en doorwortelbaarheid zijn eveneens nadere studie onderwerpen.”

Bekijk het rapport: Rapport Hybride Sportvelden april 2020