Ministerie publiceert lijst met uitzonderingen gebruik gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden

De landelijke overheid publiceerde dinsdag 31 maart de lijst met uitzonderingen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden. Buiten de landbouw mogen professionele gebruikers geen gewasbeschermingsmiddelen toepassen. Een ‘professionele gebruiker’ is iedereen die een middel buiten de privésfeer toepast, dus niet alleen aannemers, maar ook gemeenteambtenaren of vrijwilligers die de sportvelden beheren. Op dat verbod geldt een aantal uitzonderingen. Voor sportvelden en de openbare ruimte zijn die uitzonderingen ingeperkt. De uitzonderingen gelden per 1 april 2020.

Een ‘uitzondering’ is gemaakt voor een onkruid, insect of schimmel, waarvoor het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel nog onvermijdelijk is, ondanks dat een geïntegreerde gewasbescherming (ook IPM – Integrated Pest Management genoemd) wordt toegepast. Klik hier voor een link naar de handreiking over het beheer van sportvelden met natuurgras, in de praktijk.

Bijgevoegd de regeling met daarin (aan het einde van de regeling) de lijst met uitzonderingen. Daarnaast het deskundigenadvies, waar de lijst op is gebaseerd.

X