Aannemers ondertekenen convenant BSNC-KNVB

In het verlengde van de discussie over gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat wordt op sommige plekken in het land de aanlegprocedure van nieuwe kunstgrasvelden stopgezet. Ook krijgen we signalen dat gemeenten overwegen om het rubbergranulaat uit bestaande velden te halen en om te wisselen voor een alternatief infillmateriaal. Om te borgen dat de kwaliteit van velden overeind blijft en te voorkomen dat sprake is van kapitaalsvernietiging hebben KNVB en BSNC protocollen afgesproken en vastgelegd in convenanten. Wordt op die basis gewerkt, dan zal de KNVB dispensatie verlenen. Aannemers en leveranciers kunnen zich conformeren aan die protocollen en de eerste aannemers hebben inmiddels de convenanten onderschreven. Opdrachtgevers kunnen bij de selectie van opdrachtnemers daar rekening mee houden. Op dit moment gaat het om de volgende aannemers:

Convenant omwisseling rubbergranulaat:

Convenant stopgezette velden:

In ons dossier over gezondheidsrisico’s vindt u een actueel overzicht.

Meer nieuws

Plaats een reactie