Day

februari 16, 2023
De Routekaart Verduurzaming Sport is volop in beweging. Afgelopen jaar is hard gewerkt aan een nieuwe organisatievorm en zijn er ook veel producten ontwikkeld om de verduurzaming van de sportsector te versnellen. Wat is er bereikt in 2022? Welke actiegroepen zijn er van start gegaan en welke resultaten zijn al geboekt? Wat gebeurt er binnen...
Lees verder
In 2022 hebben Kenniscentrum Sport en Bewegen, Sportinnovator en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) het initiatief genomen voor het Innovatieplatform duurzame sportaccommodaties. Dit is onderdeel van de Routekaart Duurzame Sportsector. Betrokkenheid van marktpartijen is daarbij van belang en daarom organiseert het platform een aantal brainstormsessies. Wil je daar als lid van de BSNC aan...
Lees verder
Hallo, mijn naam is Pieter van Rijs. Ik ben 33 jaar oud en woon samen met Tamar en onze dochter Hanna in Rotterdam. Per februari ben ik gestart als Projectleider Duurzaamheid van de BSNC. Op mijn eerste dag in mijn nieuwe rol heb ik al met veel leden kennis mogen maken tijdens conGRAS. Vanuit mijn...
Lees verder
Op 8 februari vond het eerste conGRAS event sinds 2019 plaats, locatie was de KNVB-Campus in Zeist. We kijken enorm tevreden terug op een succesvol congres waar bijna 150 leden en partners samen kwamen om nieuwe kennis op te doen, elkaar te informeren en inspireren. In de zonovergoten pauze was er een korte excursie naar...
Lees verder
Hoewel GBN-directeur Eric van Roekel een optimistische man is (“we hebben het hele jaar door wel feestjes”) en het bedrijf onlangs zijn zilveren jubileum vierde, ziet hij de toekomst razend hard op zich afkomen. “Over 82 maanden, in 2030, moeten wereldwijd de klimaatdoelstellingen zijn bereikt. En daar willen wij een belangrijke speler in zijn.” Maar...
Lees verder
X