Innovatieplatform duurzame sportaccommodaties wil ‘afstemmen met de markt’

In 2022 hebben Kenniscentrum Sport en Bewegen, Sportinnovator en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) het initiatief genomen voor het Innovatieplatform duurzame sportaccommodaties. Dit is onderdeel van de Routekaart Duurzame Sportsector. Betrokkenheid van marktpartijen is daarbij van belang en daarom organiseert het platform een aantal brainstormsessies. Wil je daar als lid van de BSNC aan deelnemen? Dat kan!

In 2022 hebben Kenniscentrum Sport en Bewegen, Sportinnovator en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) het initiatief genomen voor het Innovatieplatform duurzame sportaccommodaties. Dit is onderdeel van de Routekaart Duurzame Sportsector.

Inmiddels zijn 22 pilots over verschillende duurzaamheidsthema’s gestart bij gemeenten, of in voorbereiding. Belangrijk is gedragenheid en samenwerking om daadwerkelijk tot innovatie te komen. Betrokkenheid van marktpartijen speelt daarbij een grote rol. Vandaar dat door het platform een aantal brainstormsessies wordt georganiseerd over de mogelijkheden en onmogelijkheden om te komen tot oplossingen die nodig zijn om samen technische, financiële of organisatorische innovaties te realiseren. Wil je daar als lid van de BSNC ook bij zijn?

De volgende brainstormsessies zijn gepland:

  • Team sportvelden van de toekomst; 23 februari (10.00 – 13.00 uur), KNVB Campus (Zeist)
  • Team gras; 28 februari (13.00 – 17.00 uur), Den Bosch
  • Team multifunctionele duurzame sportaccommodaties; 14 maart (13.00 – 17.00 uur), Strijp (Eindhoven)

Wil je deelnemen, stuur dan een mail naar Richard Migchielsen, programmamanager van het Innovatieplatform Duurzame Sportsector (richard.migchielsen@kenniscentrumsportenbewegen.nl)

Het Innovatieplatform duurzame sportaccommodaties probeert te helpen om binnen een gemeente breder gedragen innovaties te realiseren. Dat doet het platform door voorbeelden te delen, met andere gemeenten te verbinden, het vinden van (Europese) middelen, sessies te organiseren, samen te werken met de BSNC en de markt en ook NOC*NSF, Innovation Clubhouse, en onderwijs -en kennisinstellingen.

Meer informatie over het Innovatieplatform duurzame sportaccommodaties vind je via deze link.

 

 

Meer nieuws