Terugblik Routekaart Verduurzaming Sport 2022; overzichtspagina

De Routekaart Verduurzaming Sport is volop in beweging. Afgelopen jaar is hard gewerkt aan een nieuwe organisatievorm en zijn er ook veel producten ontwikkeld om de verduurzaming van de sportsector te versnellen. Wat is er bereikt in 2022? Welke actiegroepen zijn er van start gegaan en welke resultaten zijn al geboekt? Wat gebeurt er binnen de stuurgroep? We werpen een blik op alle bijeenkomsten, artikelen en producten die vanuit de Routekaart zijn ontwikkeld. Lees hier.

De route naar verduurzaming van de sport

De Routekaart Verduurzaming Sport wil met de sportsector bijdragen aan de wereldwijde klimaatdoelstellingen. De volgende organisaties werken gezamenlijk aan het realiseren van de missie en ambities van deze Routekaart: NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC), Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) en het Kenniscentrum Sport en Bewegen.

Missie Routekaart Verduurzaming Sport

De missie is om in de sportsector in 2030 een CO2-reductie van 49%  te realiseren. Het verduurzamen van sportaccommodaties biedt kansen om de sportclubs in Nederland toekomstbestendig te maken.

Meer info: www.duurzamesportsector.nl

 

 

Meer nieuws