Day

december 7, 2016
De juiste bodemgesteldheid is van cruciaal belang om een goede basis te creëren  voor de aanplant van bomen, heesters en vaste planten. De bodem is een complexe materie en wordt vaak onderschat. Veelal wordt er onvoldoende aandacht besteed aan de voorbereidingen en is er onvoldoende kennis van de bodem en de wijze waarop deze geschikt...
Lees verder
In de cursus “Bodem  als basis” van IPC Groene Ruimte leert u op een praktische en doeltreffende wijze de basiskennis met betrekking tot de bodemopbouw en bodemeigenschappen in Nederland. Met als doel het optimaal kunnen uitvoeren van uw werkzaamheden in de bodem. Of dit nu gaat om civieltechnische werken waarbij stabiliteit van de ondergrond en...
Lees verder
Om te waarborgen dat afgesproken protocollen bij stopgezette projecten of omwisselprojecten worden opgevolgd, kunnen aannemers en leveranciers zich conformeren aan die protocollen. Steeds meer aannemers hebben inmiddels de convenanten onderschreven. Opdrachtgevers kunnen bij de selectie van opdrachtnemers daar rekening mee houden. Op dit moment gaat het om de volgende aannemers: Convenant omwisseling rubbergranulaat: FieldTurf Benelux...
Lees verder
Jan-Dirk van der Zee (directeur amateurvoetbal KNVB) en Ben Moonen hebben een tweetal convenanten bekrachtigd. Aanleiding van de convenanten was onze constatering dat in het verlengde van de discussie over gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat op sommige plekken in het land de aanlegprocedure van nieuwe kunstgrasvelden is stopgezet. Ook krijgen we signalen dat gemeenten overwegen om het...
Lees verder
X