Ondertekening convenant KNVB/BSNC

Jan-Dirk van der Zee (directeur amateurvoetbal KNVB) en Ben Moonen hebben een tweetal convenanten bekrachtigd.

Aanleiding van de convenanten was onze constatering dat in het verlengde van de discussie over gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat op sommige plekken in het land de aanlegprocedure van nieuwe kunstgrasvelden is stopgezet. Ook krijgen we signalen dat gemeenten overwegen om het rubbergranulaat uit bestaande velden te halen en om te wisselen voor een alternatief infillmateriaal.

Om te borgen dat de kwaliteit van velden overeind blijft en te voorkomen dat sprake is van kapitaalsvernietiging hebben KNVB en BSNC in samenwerking met een aantal leden van de BSNC protocollen afgesproken en vastgelegd in de genoemden convenanten. Wordt op die basis gewerkt, dan zal de KNVB dispensatie verlenen.

Plaats een reactie