Aannemers sluiten zich aan bij convenanten BSNC en KNVB

Om te waarborgen dat afgesproken protocollen bij stopgezette projecten of omwisselprojecten worden opgevolgd, kunnen aannemers en leveranciers zich conformeren aan die protocollen. Steeds meer aannemers hebben inmiddels de convenanten onderschreven. Opdrachtgevers kunnen bij de selectie van opdrachtnemers daar rekening mee houden. Op dit moment gaat het om de volgende aannemers:

Convenant omwisseling rubbergranulaat:

Convenant stopgezette velden:

Plaats een reactie